Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Câu hỏi bảo mật

Để bổ sung cho mật khẩu, một số hệ thống dùng các "câu hỏi bảo mật". Đây là những câu hỏi mà chỉ có mình bạn biết câu trả lời. Vấn đề với loại câu hỏi bảo mật này là chúng chẳng qua chỉ là những mật khẩu phụ trội mà có thể đoán được câu trả lời. Chúng tôi đề nghị bạn đối xử với chúng như các mật khẩu khác: tạo ra một câu trả lời dài, ngẫu nhiên, lạ thường và lưu giữ nó ở một nơi an toàn. Thành ra khi lần tới ngân hàng hỏi tên cúng cơm của mẹ bạn là gì, bạn nên trả lời đại loại như "Trúng Điện Ngựa Xuân" chứ không nêu tên thật.