Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

คำถามรักษาความปลอดภัย

ส่วนเพิ่มเติมสำหรับรหัสผ่าน บางระบบใช้คำถามรักษาความปลอดภัยหลายข้อ คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ควรจะมีคุณที่รู้คำตอบเพียงคนเดียวเท่านั้น ปัญหาของคำถามรักษาความปลอดภัยคือ คำถามเหล่านี้เป็นเพียงรหัสผ่านเพิ่มเติมที่คนอื่นๆ อาจสามารถคาดเดาคำตอบได้ เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการกับคำถามรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับรหัสผ่าน คือสร้างคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าว ให้เป็นวลียาวๆ ไม่ใช่คำตอบจริง และสุ่มคำ จากนั้น ให้บันทึกไว้ในที่่ปลอดภัย ดังนั้น ในครั้งต่อไปที่ทางธนาคารถามนามสกุลเดิมของแม่คุณ คุณควรพร้อมที่จะตอบว่า 'Correct Battery Horse Staple' หรือคำตอบอื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้