Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Phần bổ sung

Một mẩu phần mềm bổ sung cho một ứng dụng khác, thay đổi cách vận hành hoặc chức năng. Thường thì các bổ sung có thể thêm chức năng bảo mật hay riêng tư cho trình duyệt hoặc phần mềm email. Một số bổ sung là mã độc , thành ra cẩn thận chỉ nên cài đặt những phần mềm bổ sung nào từ các nguồn chính thức và có tiếng.