Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ማከያ

አነስ ያለ ሶፍትዌር ሲሆን ሌላ ሶፍትዌርን በማበጃጀት ከዚህ በፊት ስራዎችን የሚያከናውንብትን መንገድ እና ራሱ ስራውን የሚቀየር ነው፡፡ አብዛኛዎቹ ማከያዎች የግላዊነት ወይም የደህንነት ተግባሮችን በድር አሳሾች ወይም በኢሜይል ሶፍትዌር ሊጨምሩ ይችላሉ፡፡ አንዳንድ ማከያዎች ሸረኛ ሶፍትሮች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ስለዚህ ሲጭኑ እውቅና ያላቸውን እና ከዋናው ምንጮች ብቻ የሆኑትን ለመምረጥ ጥንቃቄ ያድርጉ፡፡