Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

กลุ่มการเซ็นชื่อคีย์

เมื่อคุณใช้งานการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ สิ่งสำคัญคือคุณต้องแน่ใจว่าคีย์ที่คุณใช้งานเพื่อเข้ารหัสข้อความเป็นคีย์ของผู้รับจริงๆ (กรุณาดูที่หัวข้อ การยืนยันความถูกต้องของคีย์ ) PGP มีวิธีทำให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้น โดยการเสนอวิธีในการบอกกับคนอื่นๆ ว่า 'ฉันเชื่อว่าคีย์นี้เป็นของบุคคลนี้ และถ้าคุณเชื่อใจฉัน คุณก็ควรเชื่อว่าคีย์นี้เป็นของบุคคลนี้ด้วย' การบอกให้โลกรู้ว่าคุณเชื่อใจคีย์ของใครสักคน เรียกว่า 'การเซ็นชื่อคีย์ของพวกเขา' ซึ่งหมายความว่า ใครก็ตามที่ใช้คีย์นั้นสามารถมองเห็นได้ว่า คุณรับรองคีย์นั้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตรวจสอบและเซ็นชื่อคีย์ซึ่งกันและกัน ผู้ใช้ PGP จึงได้จัดกลุ่มการเซ็นชื่อคีย์ขึ้นมา นี่เกือบจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่จริงๆ แล้วก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่าที่ควร