Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ሽሽግ ስም

በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ (ለምሳሌ የመስመር ላይ ፎርሞችን ሲሞሉ ) የሚጠቀሙበት ስም ሲሆን እና ከዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሌሎች ሰዎች ዘንድ የሚታወቅ ነው፡፡ ነገር ግን እርስዎ በዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያውቋቸው ከእርስዎ ስሞች ጋር የተዛመደ አይደለም፡፡