Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

የይለፍ ቃል

የሚታወስ ሚስጢር ሲሆን የሆነ ነገርን ማግኘት ላይ ገደብ ይጥላል፡፡ ስለዚህ ያንን ነገር ማግኘት የሚችለው የይለፍ ቃሉን የሚያውቀው ብቻ ነው፡፡ የመስመር ላይ መለያ፣ መሳሪያ፣ ወይም ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ማግባትን ሊገድብ ይችላል፡፡ በበርካታ ቃላት የተመሠረተ ረጅም የይለፍ ቃል አንድ «ቃል» አለመሆኑን እንድናስታውስ «የይለፍ ሐረግ» ይባላል፡፡ የይለፍ ቃል አስተዳደር ወይም የይለፍ ቃል መተግበሪያን ለመክፈት የሚያስችለን ዋና የይለፍ ቃል በአብዛኛው "ዐብይ ይለፍ ቃል" ይባላል::