Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Keylogger

Một thiết bị hay chương trình độc hại ghi chép lại tất cả những gì bạn đánh vào máy, kể cả mật khẩu và các chi tiết cá nhân, và cho phép kẻ khác bị mật thâu thập các thông tin đó. (Từ "key" trong keylogger là các phím trên bàn phím.) Keyloggers thường là mã độc mà người dùng bị lừa gạt để tải xuống và cho chạy trong máy hoặc có đôi khi là các thiết bị cắm lén vào bàn phím hay máy.