Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Katı hal sürücüsü (SSD)

Tarihsel olarak, bilgisayarlar verileri dönen manyetik disklerde sakladılar. Mobil cihazlar ve sayıları hızla artan kişisel bilgisayarlar, artık kalıcı verileri hareketsiz sürücüler üzerinde saklıyor. SSD sürücüleri şu an için pahalı olmasına rağmen, manyetik depolamaya oranla oldukça hızlıdır. Ancak SSD sürücülerindeki verileri güvenilir ve kalıcı bir şekilde silmek maalesef daha zordur.