Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Công cụ dòng lệnh

"Dòng lệnh" là một cách để đưa cho máy tính một loạt mệnh lệnh độc lập, nhỏ. Để sử dụng một công cụ dòng lệnh , người dùng gõ một lệnh vào một cửa sổ được gọi là một khung lệnh (terminal emulator), nhấn phím return hoặc enter, và sau đó nhận được câu trả lời bằng văn bản trong cùng khung lệnh. Máy tính sử dụng các hệ Windows, Linux và Mac vẫn dùng phần mềm sử dụng giao diện này, và thậm chí một số điện thoại di động cũng vậy nếu được cài ứng dụng thích hợp. Các dòng lệnh có thể được sử dụng để chạy các phần mềm gài sẵn với hệ thống điều hành của máy. Một số chương trình tải về, đặc biệt là các phần mềm tiện tích kỹ thuật, sử dụng dòng lệnh thay vì giao diện đồ họa với "biểu tượng và nút" quen thuộc hơn. Các dòng lệnh đòi hỏi bạn phải gõ chính xác các chữ và số để có được kết quả chính xác, và đôi khi bạn không rõ phải làm gì nếu câu trả lời không phù hợp với mong đợi của bạn.