Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Şifreleme

Herhangi bir bilgi veya haberleşme üzerinde şifreleme teknolojisi kullanmaktır. Bu teknoloji bilgiyi veya haberleşmeyi matematiksel olarak değiştirerek anlamsızlaştırır, ancak doğru gizli anahtara sahip olan biri bunları orijinal, okunabilir haline dönüştürebilir. Bu, doğru anahtara sahip olmayan kişilerin bilgiye veya haberleşmeye erişimini kısıtlar, çünkü bu kişiler doğru anahtara sahip olmadan şifrelemeyi geri alamazlar, yani şifrelenmiş dosyayı veya haberleşmeyi kurtaramazlar. Şifreleme, kriptografi ismindeki bilim dalını oluşturan birkaç teknolojiden biridir.