Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Şifre yöneticisi

Tek bir ana şifre kullanarak, diğer tüm şifrelerinizi şifreleyen ve şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklamanızı sağlayan, aynı zamanda ezberleme derdi olmadan her site için farklı şifre kullanmanızı kolaylaştıran uygulamalara verilen isim.