Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Şifre çözme

Gizli bir mesajı veya veriyi anlaşılabilir yapmak. Şifrelemenin arkasındaki düşünce, gönderilen mesajın yalnızca mesajın ulaştırılmak istendiği kişi veya kişiler tarafınca okunmasını sağlamaktır.