Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Şifre anahtarı

Şifre anahtarı, bir mesajı okunaksız hale getiren bir bilgi parçasıdır. Bazı durumlarda, mesajı okunaklı hale getirmek için aynı şifre anahtarına ihtiyaç duyarsınız. Diğer durumlarda ise, şifreleme ve şifre çözme anahtarı birbirinden ayrı şeylerdir.