Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Dağıtık Servis Dışı Bırakma saldırısı (DDoS Attack)

Bir web sitesini veya internet servisini, birçok farklı bilgisayarın düzenli bir şekilde aynı anda buralara veri göndererek veya talep ederek servis dışı bırakması yöntemidir. Bu tarz saldırıları gerçekleştirmede kullanılan bilgisayarlar, suçlular tarafından içine sızılmış ya da kötü amaçlı programlar yüklenilmiş bilgisayarlardır.