Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย

วิธีการทำให้เว็บไซต์หรือบริการอินเทอร์เน็ตอื่่นๆ ออฟไลน์ โดยการรวมคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องให้ส่งคำขอหรือส่งข้อมูลไปที่เว็บไซต์หรือบริการอินเทอร์เน็ตดังกล่าวพร้อมๆ กัน โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อโจมตีดังกล่าวมักถูกควบคุมจากระยะไกลโดยอาชญากร ซึ่งสามารถควบคุมเครื่องได้โดยการเจาะระบบเข้าไป หรือทำให้เครื่องติดมัลแวร์