Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

อินทราเน็ตขององค์กร

โดยปกติ บริษัทหรือสถาบันขนาดใหญ่อื่นๆ มักมีบริการ (เช่น อีเมล เว็บ และการเข้าใช้งานไฟล์และเครื่องพิมพ์) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเครือข่ายเฉพาะที่ของบริษัทเอง แต่ไม่สามารถเข้าถึงจากภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ บริษัทส่วนใหญ่มองว่าวิธีนี้มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะป้องกันเอกสารภายในของบริษัทได้ แต่ั่นั่นก็หมายความว่า ผู้โจมตีคนใดก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อกับอินทราเน็ตได้ก็สามารถเข้าถึงหรือแทรกแซงกับเอกสารทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่เฉพาะที่ได้ ตัวอย่างของการโจมตีดังกล่าว ได้แก่ การหลอกให้พนักงานติดตั้งมัลแวร์บนแล็ปท็อปของพวกเขา ในการอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงอินทราเน็ตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กว่างกว่า บริษัทมักจะจัดเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ของบริษัทไว้ให้ ซึ่งเป็นการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยภายในอินทราเน็ต จากที่ใดก็ได้ในโลก