Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ኢንተርኔትን ማጣራት

ማጣራት ማገድ እና ቅድመ ምርመራን ለዘብ ባለ መልኩ ለመግለጽ ጥቅም ላይ የሚውል ቃል ነው ። አንዳንዴ ምናባዊ የግል አውታረ መረቦች ወይም እንደ ቶር ያሉ አገልግሎቶች ካልተጣሩ የኢንተርኔት ግንኙነት በመስጠት ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡