Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Thẻ SIM

Là một tấm thẻ nhỏ có thể tháo rời dùng để lắp vào điện thoại nhằm cung cấp dịch vụ của một hãng điện thoại di động nào đó. Thẻ SIM còn có thể lưu trữ số điện thoại và tin nhắn văn bản.