Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Nếu bạn dự tính bảo vệ dữ liệu trong thiết bị của mình, bạn có thể chọn mã hóa một vài tập tin quan trọng, hoặc bạn có thể mã hóa toàn bộ tập tin trong máy tính. "Mã hóa toàn bộ ổ đĩa" là danh từ để gọi mã hóa tất cả mọi thứ. Mã hóa toàn bộ ổ đĩa an toàn hơn (và thường dễ hơn) là chăm nom vài tập tin mã hóa. Nếu bạn chỉ mã hóa vài tập tin, thì máy tính có thể làm các bản sao không có mã hóa mà bạn không biết. Và một số phần mềm có thể giữ hồ sơ không mã hóa về cách dùng máy của bạn. Hệ điều hành OS X của Apple, Linux và các phiên bản cao cấp của Windows có hỗ trợ mã hóa toàn bộ ổ đĩa, nhưng thường là không có bật mở lên theo mặc định.