Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Điện thoại đốt bỏ

Một chiếc điện thoại không dính dáng đến danh tính của bạn, chỉ sử dụng cho vài cuộc gọi hoặc vài hoạt động, và có thể bỏ đi nếu bị nghi ngờ đang bị theo dấu hoặc đột nhập. Điện thoại đốt bỏ thường là điện thoại trả trước bằng tiền mặt.