Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Şifreleme

Bir mesajı okunmaz hale getirerek (şifreleyerek), o mesajın şifresinin nasıl çözüp, okunabilir hale getirilebileceğini bilen kişi dışında okunmasının engellenmesi işlemidir.