Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

เทคนิค Wear Leveling

สื่อเก็บข้อมูลดิจิทัลบางรูปแบบ อาทิ การ์ดหน่วยความจำแฟลชที่ใช้ในไดรฟ์โซลิดสเทต (SSD) และยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ สามารถสึกหรอได้ ถ้าถูกเขียนทับหลายๆ ครั้ง เทคนิค Wear Leveling คือวิธีการกระจายการเขียนข้อมูลออกไปให้ทั่วๆ สื่อเก็บข้อมูล เพื่อไม่ให้มีการเขียนข้อมูลซ้ำที่ส่วนหนึ่งส่วนใดบ่อยครั้งเกินไป ข้อดีของเทคนิคนี้คือทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น แต่อันตรายสำหรับผู้ใช้ที่กังวลเรื่องความปลอดภัย ก็คือเทคนิค Wear Leveling จะแทรกแซงการทำงานของโปรแกรมการล้างข้อมูลอย่างปลอดภัยที่ตั้งใจเขียนทับไฟล์ที่เป็นความลับหรือมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยข้อมูลขยะ เพื่อล้างข้อมูลดังกล่าวอย่างถาวร ดังนั้น ในการลบไฟล์ที่จัดเก็บอยู่บนไดรฟ์โซลิดสเทต (SSD) หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ แทนที่คุณจะเชื่อถือโปรแกรมการล้างข้อมูลอย่างปลอดภัย คุณควรใช้การเข้ารหัสทั้งดิสก์จะดีกว่า การเข้ารหัสช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับปัญหาในการล้างข้อมูลอย่างปลอดภัย ด้วยการทำให้ไฟล์บนไดรฟ์ดังกล่าวยากที่จะกู้คืนได้ หากไม่มีวลีรหัสผ่านที่ถูกต้อง