Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

การรับรองการรักษาความปลอดภัย

วิธีการยืนยันว่าคีย์สาธารณะถูกต้องโดยอัตโนมัติ (เป็นคีย์ที่ใช้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง) เพื่อป้องกันการโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร ส่วนใหญ่จะใช้โดยเว็บไซต์เพื่อยืนยันกับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานว่าคุณได้เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยกับเว็บไซต์ที่แท้จริง และไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบอื่นที่เข้ามาปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อของคุณ