Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

พวงกุญแจ

ถ้าคุณใช้วิธีการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ คุณจะต้องเก็บรักษาคีย์หลายๆ ชุด อันได้แก่ คีย์ลับส่วนตัวของคุณ คีย์สาธารณะของคุณ และคีย์สาธารณะของทุกคนที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย คอลเลกชันของคีย์เหล่านี้จึงมักเรียกว่าพวงกุญแจของคุณ