Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

การโจมตีแบบซีโร-เดย์

ช่องโหว่ในซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เคยรู้มาก่อน ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของพวกเขา จนกว่าผู้ผลิตจะทราบเรื่องและแก้ไขช่องโหว่นี้