Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

คุกกี้

คุกกี้คือเทคโนโลยีของเว็บ ที่ทำให้เว็บไซต์จดจำเบราว์เซอร์ของคุณได้ แต่เดิมคุกกี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ไซต์สามารถเสนอตระกร้าสินค้าแบบออนไลน์ จัดเก็บการกำหนดลักษณะ หรือจัดเก็บชื่อการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้สามารถติดตามและทำโพรไฟล์ เพื่อให้ไซต์สามารถจดจำคุณ และเรียนรู้เพิ่มเติมว่าคุณจะไปที่ใด คุณใช้อุปกรณ์ใด และคุณสนใจในเรื่องใด ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีบัญชีผู้ใช้กับไซต์นั้น หรือไม่ได้เข้าสู่ระบบก็ตาม