Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ใบรับรองการเพิกถอน

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณสูญเสียสิทธิในการเข้าถึงคีย์ลับ หรือคีย์ลับนั้นไม่เป็นความลับอีกต่อไป? ใบรับรองการเพิกถอนคือไฟล์ที่คุณสามารถสร้างขึ้น เพื่อประกาศว่าคุณไม่เชื่อใจคีย์นั้นอีกต่อไป คุณสร้างไฟล์นี้ขึ้นมา เมื่อคุณยังมีคีย์ลับอยู่ และเก็บไว้เผื่อว่ามีความหายนะใดๆ เกิดขึ้นในอนาคต