Surveillance
Self-Defense

Forward secrecy

คุณสมบัติของระบบการรับส่งข้อความอย่างปลอดภัย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการติดต่อสื่อสารที่ผ่านมาจะยังคงเป็นความลับอยู่ ถึงแม้ว่าคีย์ส่วนตัวชุดใดจะถูกขโมยไปในภายหลังก็ตาม สำหรับเว็บไซต์ HTTPS คุณสมบัติ Forward secrecy เป็นการป้องกันที่สำคัญเพื่อรับมือกับผู้ไม่หวังดี อย่างเช่น สำนักข่าวกรองซึ่งอาจบันทึกการรับส่งข้อมูลไว้ในปริมาณมาก และใช้คีย์ที่ขโมยมาเพื่อถอดรหัส Forward secrecy เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับระบบการรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแชท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ลบไปแล้วจะถูกลบไปจริงๆ แต่ทั้งนี้ คุณอาจต้อง ปิดใช้งานการบันทึกรายการ หรือ ลบข้อความในอดีตอย่างปลอดภัย ด้วย

Synonyms: 

Perfect forward secrecy
JavaScript license information