Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

แอด-ออน หรือโปรแกรมส่วนขยาย

โปรแกรมส่วนขยายหรือ add-on คือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ปรับแต่งซอฟต์แวร์อื่น โดยเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือความสามารถของซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมส่วนขยายสามารถเพิ่มคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บเบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์อีเมลได้ โปรแกรมส่วนขยายบางประเภทคือมัลแวร์ ดังนั้นควรระมัดระวังและติดตั้งเฉพาะโปรแกรมที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีและมาจากแหล่งที่เป็นทางการ