Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

วิทยาการเข้ารหัส

ศิลปะในการออกแบบรหัสลับหรือการแทนที่ตัวอักษร ที่ทำให้คุณสามารถส่งและรับข้อความกับผู้รับ โดยที่คนอื่นๆ ไม่สามารถเข้าใจข้อความนั้นได้