Surveillance
Self-Defense

Bí mật chuyển tiếp

Một đặc tính của hệ thống tin nhắn bảo mật nhằm bảo đảm là các trao đổi trong quá khứ vẫn còn bảo mật ngay cả khi một trong những chìa khóa riêng bị đánh cắp sau này. Đối với các trang web HTTPS, bí mật chuyển tiếp là một bảo vệ quan trọng chống lại các đối thủ như cơ quan tình báo mà họ có thể chép lại một lưu lượng lớn thông tin và dùng một chìa khóa đánh cắp để giải mã. Cho tin nhắn nhanh và hệ thống chat, bí mật chuyển tiếp cần thiết để bảo đảm là tin nhắn đã xóa thì bị xóa thật sự, tuy nhiên bạn có thể cũng cần [tắt chức năng ghi chép (logging)] hoặc tẩy xóa an toàn các tin nhắn cũ.

Synonyms: 

Bí mật chuyển tiếp hoàn hảo
JavaScript license information