Surveillance
Self-Defense

VPN thương mại

Mạng Riêng Ảo thương mại là một dịch vụ riêng cung cấp chuyển tiếp các liên lạc internet một cách bảo mật qua mạng của họ. Điều thuận lợi của dịch vụ này là tất cả các dữ liệu bạn gửi và nhận được giấu kín khỏi mạng địa phương, vậy nên nó an toàn hơn khỏi những kẻ phạm pháp gần đó, hoặc các ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet) địa phương không đáng tin hoặc các quán cafe internet. VPN có thể nằm ở nước ngoài, điều này có lợi cho việc bảo vê thông tin khỏi bị chính quyền địa phương biết, và vượt thoát kiểm duyệt quốc gia. Mặt không thuận lợi là hầu hết lượng thông tin được giải mã tại điểm kết thúc của VPN thương mại. Điều này có nghĩa bạn cần phải tin tưởng VPN thương mại (và quốc gia mà VPN này đặt tại đó) sẽ không xem lén thông tin của bạn.

JavaScript license information