Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Người dùng Mac?

Những lời khuyên và công cụ để giúp bạn bảo vệ dữ liệu và thông tin liên lạc của mình. anchor link

Những bài cần đọc này được thiết kế để dẫn dắt người sử dụng Mac làm quen với một số lời khuyên và công cụ mà họ có thể dùng để bảo vệ thông tin liên lạc trên mạng và giúp ngăn ngừa bị dọ thám.

  1. Kiểm Chứng Chìa Khóa
  2. Đánh Giá Rủi Ro của Bạn
  3. Làm thế nào: Sử dụng OTR cho Mac
  4. Liên lạc với người khác
  5. Làm thế nào: Sử dụng KeePassXC
  6. Làm thế nào: Sử dụng PGP trên Mac OS X