Surveillance
Self-Defense

Công cụ dòng lệnh

"Dòng lệnh" là một cách cổ xưa đưa cho một máy tính cho một loạt mệnh lệnh độc lập, nhỏ (nghĩ về những bộ phim khoa học viễn tưởng, khi những thiên tài thiếu niên gõ chuỗi dài của văn bản màu xanh lên màn hình màu đen). Để sử dụng một công cụ dòng lệnh, người dùng gõ một lệnh vào một cửa sổ được gọi là một khung lệnh (terminal), nhấn phím return hoặc enter, và sau đó nhận được câu trả lời trong cùng khung lệnh. Windows, Linux và máy tính để bàn của Apple vẫn cho phép bạn chạy các phần mềm sử dụng giao diện này, và thậm chí một số điện thoại di động có thể làm tương tự với các ứng dụng thích hợp. Các dòng lệnh có thể được sử dụng để chạy các phần mềm trước khi đóng gói với hệ thống điều hành của bạn. Một số chương trình tải về, đặc biệt là các phần mềm tiện tích kỹ thuật, sử dụng dòng lệnh thay vì giao diện "biểu tượng và nút" quen thuộc hơn. Các dòng lệnh không cần phải là điều đáng sợ, nhưng nó đòi hỏi bạn phải gõ chính xác các chữ và số để có được kết quả chính xác, và thường không biết phải làm gì nếu câu trả lời không phù hợp với mong đợi của bạn.


JavaScript license information