Surveillance
Self-Defense

โปรแกรมเสริม (Add-on)

โปรแกรมเสริมเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ โดยเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมเสริมสามารถเพิ่มคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวหรือคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บเบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์อีเมล โปรแกรมเสริมบางประเภทเป็นมัลแวร์ ดังนั้นควรระมัดระวังและติดตั้งเฉพาะโปรแกรมเสริมที่มาจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเท่านั้น

Synonyms: 

ส่วนขยาย
ปลั๊กอิน
JavaScript license information