Surveillance
Self-Defense

คุณเป็นนักวิจัยทางวิชาการใช่หรือไม่

 • คุณเป็นนักวิจัยทางวิชาการใช่หรือไม่

  เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการลดการเกิดอันตรายในการดำเนินการวิจัยของคุณ

  รายการนี้ได้สรุปย่อวิธีประเมินความเสี่ยงที่คุณ ผู้เข้าร่วมการวิจัยของคุณ และข้อมูลของคุณอาจประสบ และสิ่งที่ต้องพิจารณาขณะดำเนินการ จัดเก็บ และรายงานเกี่ยวกับการวิจัย
   

 • การประเมินความเสี่ยง

  การพยายามปกป้องข้อมูลทั้งหมดของคุณจากทุกคนอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในความเป็นจริงและน่าเหนื่อยหน่าย แต่ไม่ต้องกลัว! การรักษาความปลอดภัยเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง และการวางแผนอย่างพิถีพิถันจะทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม การรักษาความปลอดภัยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้หรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด การรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจภัยคุกคามที่คุณพบเจอซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป และวิธีที่คุณจะสามารถรับมือกับภัยเหล่านั้น

  สำหรับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามจะมาในรูปของสถานการณ์ที่มีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับความพยายามที่คุณจะป้องกันข้อมูลของตัวเอง คุณสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เจอได้โดยกำหนดหาว่าคุณต้องการปกป้องสิ่งใดและปกป้องสิ่งนั้นจากใคร กระบวนการนี้เรียกว่า “การจัดรูปแบบภัยคุกคาม”

  คู่มือนี้จะสอนวิธีจัดรูปแบบภัยคุกคาม หรือวิธีประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับข้อมูลดิจิทัลของคุณและวิธีกำหนดหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  ลักษณะของการจัดรูปแบบภัยคุกคาม สมมุติว่าคุณต้องการรักษาบ้านช่องและทรัพย์สินที่มีให้ปลอดภัย ต่อไปนี้คือคำถามบางข้อที่คุณอาจต้องหาคำตอบ:

  ทรัพย์สินใดในบ้านที่มีค่าควรปกป้อง

  • ทรัพย์สินในที่นี้ได้แก่: เครื่องประดับ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารด้านการเงิน หนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายต่าง ๆ

  คุณปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้จากใคร

  มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ฉันต้องปกป้องทรัพย์สิน

  • ในละแวกที่อยู่อาศัยมีประวัติของการเกิดเหตุโจรกรรมหรือไม่ เพื่อนร่วมห้อง/แขกที่มาเยี่ยมไว้วางใจได้มากน้อยแค่ไหน ผู้ไม่หวังดีมีความสามารถในด้านใด ความเสี่ยงใดบ้างที่ควรพิจารณา

  ผลลัพธ์มีความร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าป้องกันไม่สำเร็จ

  • ทรัพย์สินใดบ้างในบ้านที่หายไปแล้วไม่สามารถหามาทดแทนได้ มีเวลาหรือเงินทองที่จะสามารถทดแทนทรัพย์สินเหล่านี้หรือไม่ มีประกันคุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกขโมยจากบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่

  มีความเต็มใจมากน้อยแค่ไหนที่จะพยายามจัดการปัญหาต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์เหล่านี้เกิดขึ้น

  • ยินดีที่จะซื้อที่เซฟนิรภัยเพื่อเก็บเอกสารสำคัญหรือไม่ มีความสามารถที่จะซื้อตัวล็อคคุณภาพสูงหรือไม่ มีเวลาที่จะเปิดบัญชีตู้นิรภัยกับธนาคารในพื้นที่เพื่อฝากของมีค่าหรือไม่

  เมื่อถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองแล้ว คุณจะมาถึงขั้นตอนของการประเมินว่าจะใช้วิธีการใด หากทรัพย์สินของคุณเป็นสิ่งของมีค่า แต่มีความเสี่ยงต่ำที่สิ่งของดังกล่าวจะถูกลักขโมย ในกรณีดังกล่าวคุณอาจไม่ต้องการลงทุนที่จะซื้อตัวล็อคที่มีราคาสูงมากนัก แต่ถ้ามีความเสี่ยงสูง คุณจะต้องใช้ตัวล็อคที่ดีที่สุดที่มีจำหน่ายในตลาด และอาจพิจารณาเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย

  การสร้างรูปแบบภัยคุกคามช่วยให้คุณเข้าใจภัยคุกคามแบบเฉพาะที่เผชิญอยู่ ทรัพย์สินมีค่าที่คุณมี ผู้ไม่หวังดี ขีดความสามารถของผู้ไม่หวังดี และความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น

  การจัดรูปแบบภัยคุกคามคืออะไรและจะเริ่มจากจุดใด

  การจัดรูปแบบภัยคุกคามช่วยคุณระบุหาภัยคุกคามที่มีต่อทรัพย์สินมีค่าและกำหนดหาว่าคุณต้องปกป้องทรัพย์สินมีค่าเหล่านั้นจากใคร เมื่อสร้างรูปแบบภัยคุกคาม ให้ตอบคำถามห้าข้อต่อไปนี้:

  1. คุณต้องการปกป้องสิ่งใด
  2. คุณปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้จากใคร
  3. ผลลัพธ์มีความร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าป้องกันไม่สำเร็จ
  4. มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่คุณต้องปกป้องทรัพย์สินดังกล่าว
  5. คุณเต็มใจมากน้อยแค่ไหนที่จะพยายามจัดการปัญหาต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้

  มาดูคำถามแต่ละข้อเหล่านี้กันแบบละเอียดกัน

  คุณต้องการปกป้องสิ่งใด

  ทรัพย์สิน” คือสิ่งมีค่าและเป็นสิ่งที่คุณต้องการรักษาปกป้อง ในแง่ของการรักษาความปลอดภัยในทางดิจิทัล โดยปกติทรัพย์สินหมายถึงข้อมูลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น อีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ ข้อความสนทนา ข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้ง และไฟล์ต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินมีค่าของคุณ นอกจากนี้ อุปกรณ์ของคุณยังถือเป็นทรัพย์สินด้วย

  จัดทำรายการทรัพย์สินของคุณ: ข้อมูลที่คุณเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน บุคคลที่สามารถเข้าถึงทรัพย์สิน และสิ่งที่จะยับยั้งไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงทรัพย์สินดังกล่าวได้

  คุณปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้จากใคร

  เพื่อให้สามารถตอบคำถามนี้ได้ สิ่งสำคัญคือต้องระบุหาว่าใครคือบุคคลที่พุ่งเป้าไปที่ตัวคุณหรือข้อมูลของคุณ บุคคลหรือองค์กรที่เป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินของคุณ ถือเป็น “ผู้ไม่หวังดี” ตัวอย่างที่อาจถือเป็นผู้ไม่หวังดี ได้แก่ เจ้านายของคุณ อดีตพาร์ทเนอร์ของคุณ คู่แข่งทางธุรกิจ รัฐบาล หรือแฮ็คเกอร์ที่อยู่ในเครือข่ายสาธารณะ

  จัดทำรายชื่อของผู้ไม่หวังดี หรือรายชื่อของบุคคลที่อาจต้องการเข้าถือครองทรัพย์สินของคุณ สามารถรวมข้อมูลของบุคคล หน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรไว้ในรายชื่อได้

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครคือผู้ไม่หวังดีของคุณ ในบางสถานการณ์คุณอาจต้องการทำลายรายชื่อนี้หลังจากจัดรูปแบบภัยคุกคามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  ผลลัพธ์มีความร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าป้องกันไม่สำเร็จ

  มีหลายวิธีที่ผู้ไม่หวังดีสามารถทำให้ข้อมูลของคุณตกอยู่ในอันตรายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ไม่หวังดีสามารถอ่านข้อความการติดต่อสื่อสารส่วนตัวของคุณ เมื่อพวกเขาผ่านเข้ามาในเครือข่าย หรือสามารถลบหรือสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณได้

  จุดมุ่งหมายของผู้ไม่หวังดีแตกต่างกันออกไปอย่างมาก รวมถึงการโจมตีที่พวกเขาใช้ด้วยเช่นกัน รัฐบาลที่พยายามป้องกันไม่ให้วิดีโอที่แสดงความรุนแรงของตำรวจแพร่กระจายออกไป อาจเพียงแค่ลบหรือลดความสามารถในการใช้งานของวิดีโอดังกล่าวเท่านั้น ในทางกลับกัน ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอาจต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นความลับและเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ให้คุณรู้ตัว

  การจัดรูปแบบภัยคุกคามเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจระดับความเสียหายของผลลัพธ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ หากผู้ไม่หวังดีโจมตีหนึ่งในทรัพย์สินของคุณได้สำเร็จ ในการกำหนดหาข้อมูลนี้ คุณควรพิจารณาขีดความสามารถของผู้ไม่หวังดี ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการมือถือของคุณสามารถเข้าถึงประวัติการใช้งานของคุณทั้งหมด และสิ่งนั้นทำให้พวกเขามีขีดความสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับคุณได้โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว แฮ็คเกอร์ที่อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi แบบเปิด สามารถเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารที่ไม่มีการเข้ารหัสได้ รัฐบาลของคุณอาจมีขีดความสามารถที่เหนือกว่า

  ระบุว่าผู้ไม่หวังดีอาจต้องการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อทำสิ่งใด

  มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่คุณต้องปกป้องทรัพย์สินดังกล่าว

  ความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่ภัยคุกคามบางอย่างที่มีต่อทรัพย์สินจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริง ความเสี่ยงจะควบคู่ไปกับขีดความสามารถ ขณะที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมีขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของคุณ แต่ความเสี่ยงในการที่พวกเขาจะโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณออนไล์เพื่อสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของคุณมีอยู่ในระดับต่ำ

  การแยกแยะระหว่างภัยคุกคามและความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ ขณะที่ภัยคุกคามคือสิ่งเลวร้ายที่สามารถเกิดขึ้น แต่ความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่ภัยคุกคามจะมีโอกาสเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น มีภัยคุกคามที่ตึกของคุณอาจพังทลายลงมา แต่มีความเสี่ยงที่ภัยคุกคามนี้จะเกิดขึ้นในซาน ฟรานซิสโก (เมืองที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อย) มากกว่าที่จะเกิดขึ้นในสต็อกโฮล์ม (เมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อย)

  การทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นกระบวนการส่วนตัวและตามความรู้สึกส่วนตัว เราทุกคนต่างให้ความสำคัญในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปหรือมองเห็นภัยคุกคามในมุมมองที่ต่างกันออกไป หลาย ๆ คนมองว่าภัยคุกคามบางอย่างยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่ เนื่องจากการปรากฏขึ้นของภัยคุกคามไม่ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจะไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ส่วนในกรณีอื่น ๆ ผู้คนอาจไม่ใส่ใจต่อความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้่นในระดับสูง เนื่องจากพวกเขาไม่ได้มองว่าภัยคุกคามดังกล่าวเป็นปัญหา

  ระบุว่าภัยคุกคามใดที่คุณจะใส่ใจอย่างจริงจัง และภัยคุกคามใดที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่ส่งผลเสียมากนัก (หรือยากเกินไปที่จะต่อสู้ด้วย) ที่จะต้องกังวล

  คุณเต็มใจมากน้อยแค่ไหนที่จะพยายามจัดการปัญหาต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้

  ในการตอบคำถามนี้จำเป็นต้องมีการทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง เราทุกคนต่างให้ความสำคัญในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปหรือมองเห็นภัยคุกคามในมุมมองที่ต่างกันออกไป

  ตัวอย่างเช่น ทนายความที่เป็นตัวแทนว่าความให้ลูกความในคดีการรักษาความปลอดภัยในประเทศจะให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูลการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับคดีดังกล่าวโดยใช้อย่างเช่นอีเมลที่มีการเข้ารหัส มากกว่าคุณแม่ที่ส่งอีเมลวิดีโอแมวตลก ๆ ให้ลูกสาวอยู่ประจำ

  ระบุตัวเลือกที่คุณสามารถใช้ได้ เพื่อช่วยบรรเทาภัยคุกคามบางอย่างเฉพาะ หมายเหตุไว้หากคุณมีความขัดข้องทางการเงิน ทางเทคนิค หรือทางสังคม

  การใช้การจัดรูปแบบภัยคุกคามเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

  โปรดทราบว่ารูปแบบภัยคุกคามสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการประเมินการจัดรูปแบบภัยคุกคามบ่อยครั้งสม่ำเสมอถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

  สร้างรูปแบบภัยคุกคามของตัวเอง ตามสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปของตัวเอง จากนั้นกำหนดวันที่ที่จะดำเนินการในอนาคตลงในปฏิทิน วิธีนี้จะช่วยเตือนให้คุณตรวจทบทวนรูปแบบภัยคุกคามและกลับมาตรวจสอบเพื่อประเมินว่ารูปแบบดังกล่าวยังใช้ได้ดีกับสถานการณ์ของคุณหรือไม่

  อัปเดตครั้งล่าสุด: 
  10-01-2019
 • การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

  เครือข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้มีการถูกสอดส่องมากกว่าที่เคยมีมาในประวัติของมนุษยชาติเช่นกัน หากไม่ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ การโทรศัพท์ ข้อความ SMS อีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันที การสนทนาผ่าน IP (VoIP) การสนทนาทางวิดีโอ และข้อความบนสื่อสังคมทั้งหมดก็อาจเสี่ยงต่อการถูกดักฟังหรือดักจับข้อมูล

  โดยส่วนใหญ่ วิธีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น คือการติดต่อสื่อสารกันแบบเจอตัวกัน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้องเลย แต่เนื่องจากเราไม่สามารถไปเจอกันได้ตลอด วิธีที่ดีที่สุดรองลงมาก็คือใช้การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (end-to-end encryption) เมื่อต้องติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย ถ้าคุณต้องการป้องกันเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารของคุณ

  การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (end-to-end encryption) มีวิธีการทำงานอย่างไร?

  เมื่อคนสองคนต้องการติดต่อสื่อสารกันอย่างปลอดภัย (สมมุติอย่างเช่น Akiko และ Boris) พวกเขาต้องสร้างคีย์รหัสลับของตัวเองขึ้นมา ก่อนที่ Akiko จะส่งข้อความให้กับ Boris เธอได้เข้ารหัสข้อความของเธอด้วยคีย์ของ Boris เพื่อจะได้มีแค่ Boris คนเดียวเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสได้ จากนั้น เธอก็ส่งข้อความที่เข้ารหัสลับแล้วผ่านทางอินเทอร์เน็ต ถ้ามีใครคอยดักจับข้อมูลของ Akiko และ Boris ถึงแม้ผู้ไม่หวังดีจะสามารถเข้าถึงบริการที่ Akiko ใช้เพื่อส่งข้อความนี้ (เช่น บัญชีผู้ใช้อีเมลของเธอ) ผู้ไม่หวังดีก็จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่เข้ารหัสไว้เท่านั้น และจะไม่สามารถอ่านข้อความนั้นได้ เมื่อ Borris ได้รับข้อความ เขาต้องใช้คีย์ของเขาเพื่อถอดรหัสข้อความนั้น ให้เป็นข้อความที่สามารถอ่านได้

  การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเป็นเรื่องของความพยายาม แต่เป็นเพียงวิธีเดียวที่ผู้ใช้จะสามารถยืนยันความปลอดภัยของการติดต่อสื่อสารของพวกเขาได้ โดยไม่ต้องเชื่อใจแพลตฟอร์มที่พวกเขาทั้งคู่ใช้งานอยู่ บริการบางตัว อย่างเช่น Skype ได้กล่าวอ้างว่าจะเสนอการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในบริการของพวกเขา ในขณะที่จริงๆ แล้วพวกเขาไม่ได้ทำ เพื่อให้การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางมีความปลอดภัย ผู้ใช้ต้องสามารถยืนยันความถูกต้องของคีย์รหัสลับที่พวกเขาใช้เพื่อเข้ารหัสข้อความ เป็นคีย์ของผู้ที่เขาเชื่อว่าเป็นเจ้าของคีย์จริงๆ ถ้าซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสารไม่มีความสามารถนี้ติดตั้งอยู่ การเข้ารหัสที่จะใช้ก็อาจถูกดักจับข้อมูลโดยผู้ให้บริการเอง เช่นอาจถูกรัฐบาลบังคับให้ทำ

  คุณสามารถอ่านรายงานเป็นทางการเรื่อง งานการเข้ารหัส ของ Freedom of the Press Foundation เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด เกี่ยวกับวิธีใช้งานการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อป้องกันข้อความโต้ตอบแบบทันทีและอีเมล ให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านหัวข้อต่อไปนี้ของ SSD ด้วย:

  การโทรด้วยเสียง

  เมื่อคุณโทรออกจากโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือ การโทรของคุณไม่ได้เข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือ การโทรของคุณอาจถูกเข้ารหัส (ที่เจาะได้ง่าย) ระหว่างโทรศัพท์มือถือของคุณและเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม เมื่อการสนทนาของคุณเดินทางผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ การสนทนาของคุณก็มีความเสี่ยงต่อการถูกดักฟังโดยบริษัทโทรศัพท์ของคุณ หรือโดยรัฐบาลหรือองค์กรที่มีอำนาจควบคุมบริษัทโทรศัพท์ของคุณ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้แน่ใจว่าคุณมีการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับการสนทนาด้วยเสียง ก็คือใช้การสนทนาผ่าน IP (VoIP) แทน

  ระวัง! โดยส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการการสนทนาผ่าน IP (VoIP) ซึ่งได้รับความนิยมสูง อย่างเช่น Skype และ Google Hangouts เสนอการเข้ารหัสสายการสนทนา เพื่อไม่ให้ผู้ที่ดักฟังสามารถฟังได้ แต่the ตัวผู้ให้บริการเองยังสามารถฟังได้อยู่ ประเด็นนี้อาจเป็นปัญหาหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโมเดลภัยคุกคามของคุณ

  ตัวอย่างของบริการที่เสนอการสนทนาผ่าน IP (VoIP) ที่เข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ได้แก่:

  ในการสนทนาผ่าน IP (VoIP) ที่เข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง คู่สทนาทั้งสองฝ่ายต้องใช้ซอฟต์แวร์เดียวกัน (หรือที่เข้ากันได้)

  ข้อความ SMS

  ข้อความ (SMS) มาตรฐานไม่มีการเข้ารหัสจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง หากคุณต้องการส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้พิจารณาใช้ซอฟต์แวร์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแบบเข้ารหัสแทนการส่งข้อความแบบปกติ

  บางบริการของบริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่มีการเข้ารหัสใช้โปรโตคอลของตนเอง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ Signal บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สามารถสื่อสารกับผู้อื่นที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ChatSecure เป็นแอพมือถือที่ทำการเข้ารหัสการสนทนากับ OTR ในทุกเครือข่ายที่ใช้ XMPP ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือกได้จากตัวเลือกจำนวนมากของบริการอิสระในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที"

  ข้อความโต้ตอบแบบทันที

  การเข้ารหัสคำสนทนา (OTR) คือโพรโทคอลการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง สำหรับการรับส่งข้อความในเวลาจริง ซึ่งสามารถใช้กับบริการต่างๆ ได้หลากหลาย

  ตัวอย่างของเครื่องมือที่รวม OTR เข้ากับการรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ได้แก่:

  อีเมล

  ผู้ให้บริการอีเมลส่วนใหญ่เปิดให้คุณสามารถเข้าใช้งานอีเมลของคุณ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ อย่างเช่น Firefox หรือ Chrome ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่วนใหญ่สนับสนุน HTTPS หรือการเข้ารหัสในทรานสปอร์ตเลเยอร์ (Transport Layer) คุณสามารถบอกได้ว่าผู้ให้บริการอีเมลของคุณสนับสนุน HTTPS ถ้าคุณเข้าสู่ระบบเว็บเมลของคุณ และ URL ที่ด้านบนสุดของเบราว์เซอร์ของคุณ ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร HTTPS แทนที่จะเป็น HTTP (ตัวอย่างเช่น: https://mail.google.com)

  ถ้าผู้ให้บริการอีเมลของคุณสนับสนุน HTTPS แต่ไม่ได้ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น ให้คุณลองเปลี่ยน HTTP เป็น HTTPS ในช่อง URL แล้วรีเฟรชเพจนั้น ถ้าคุณต้องการทำให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ HTTPS ทุกครั้ง สำหรับทุกไซต์ที่สนับสนุน ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ HTTPS Everywhere สำหรับ Firefox หรือ Chrome

  ตัวอย่างของผู้ให้บริการเว็บเมลที่ใช้ HTTPS ตามค่าเริ่มต้น ได้แก่:

  • Gmail
  • Riseup
  • Yahoo

  ผู้ให้บริการเว็บเมลบางรายมีตัวเลือกให้คุณเลือกได้ว่าต้องการใช้ HTTPS เป็นค่าเริ่มต้นหรือไม่ โดยให้คุณเลือกในการตั้งค่าของคุณ บริการยอดนิยมที่ยังคงทำเช่นนี้ ได้แก่ Hotmail

  การเข้ารหัสในทรานสปอร์ตเลเยอร์ทำอะไรบ้าง และเหตุใดคุณจึงอาจต้องการใช้? HTTPS หรือที่เรียกกันว่า SSL หรือ TLS เข้ารหัสการติดต่อสื่อสารของคุณ เพื่อที่คนอื่นๆ บนเครือข่ายของคุณจะได้ไม่สามารถอ่านได้ คนอื่นๆ ในที่นี้อาจรวมถึง คนอื่นๆ ที่ใช้เครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับคุณที่ท่าอากาศยานหรือร้านกาแฟ หรือคนอื่นๆ ที่สำนักงานหรือโรงเรียนของคุณ ผู้ดูแลที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ แฮกเกอร์ที่ประสงค์ร้าย เจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย การติดต่อสื่อสารที่ส่งผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ รวมถึงเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชม และเนื้อหาของอีเมลของคุณ โพสต์บนเว็บบล็อก และข้อความต่างๆ ที่ใช้ HTTP แทนที่จะใช้ HTTPS ได้เปิดช่องให้ผู้โจมตีสามารถดักฟังและอ่านข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

  HTTPS คือระดับการเข้ารหัสที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดสำหรับการท่องเว็บของคุณ ซึ่งเราขอแนะนำให้ทุกคนใช้ นี่เป็นพื้นฐานเหมือนกับที่คุณคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อคุณขับรถ

  แต่ก็มีบางสิ่งที่ HTTPS ไม่ได้ทำ นั่นคือ เมื่อคุณส่งอีเมลโดยใช้ HTTPS ผู้ให้บริการอีเมลของคุณจะยังคงได้รับสำเนาของการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้เข้ารหัสของคุณอยู่ รัฐบาลและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ หากมีหมายค้น ในสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการอีเมลส่วนใหญ่มีนโยบายที่ระบุว่า พวกเขาจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อพวกเขาได้รับคำขอจากรัฐบาลให้ส่งมอบข้อมูลของคุณ ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้พวกเขาทำได้ แต่นโยบายเหล่านี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ และมีหลายกรณีที่ผู้ให้บริการอีเมลถูกกีดกันทางกฎหมาย ไม่ให้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการขอข้อมูล ผู้ให้บริการอีเมลบางราย อย่างเช่น Google, Yahoo และ Microsoft ได้เผยแพร่รายงานความโปร่งใส โดยชี้แจงรายละเอียด ว่าพวกเขาได้รับคำร้องขอข้อมูลของผู้ใช้จากรัฐบาลจำนวนกี่ครั้ง ประเทศใดบ้างที่ส่งคำร้องขอดังกล่าว และทางบริษัทต้องจำยอมส่งมอบข้อมูลให้กับรัฐบาลบ่อยครั้งเพียงใด

  ถ้าโมเดลภัยคุกคามของคุณรวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือคุณมีเหตุผลอื่นที่ต้องการแน่ใจว่าผู้ให้บริการอีเมลของคุณจะไม่สามารถส่งมอบเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารทางอีเมลของคุณให้กับบุคคลภายนอกได้ คุณอาจพิจารณาใช้การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอีเมลของคุณ

  PGP (หรือ Pretty Good Privacy) คือมาตรฐานสำหรับการเข้ารหัสอีเมลของคุณตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง หากใช้งานอย่างถูกต้อง PGP จะเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งมากสำหรับการติดต่อสื่อสารของคุณ หากต้องการอ่านคำแนะนำโดยละเอียด เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและใช้งานการเข้ารหัส PGP สำหรับอีเมลของคุณ กรุณาดูที่:

  สิ่งที่การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (End-To-End Encryption) ไม่ได้ทำ

  การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางช่วยป้องกันเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารของคุณเท่านั้น แต่ไม่ได้ป้องกันการติดต่อสื่อสารของคุณ PGP ไม่ได้ป้องกันเมตาดาต้า (Metadata) ของคุณ ซึ่งก็คือข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด รวมทั้ง บรรทัดหัวเรื่องของอีเมลของคุณ หรือผู้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย และเวลาที่ติดต่อสื่อสาร

  เมตาดาต้าสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้อย่างมาก ถึงแม้ว่าเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารของคุณจะยังคงเป็นความลับอยู่ก็ตาม

  เมตาดาต้าเกี่ยวกับการโทรศัพท์ของคุณอาจให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวมากๆ ได้ ตัวอย่างเช่น:

  • พวกเขารู้ว่าคุณโทรใช้บริการเซ็กซ์โฟน เมื่อเวลา 2:24 น. และพูดสายนาน 18 นาที แต่พวกเขาไม่รู้ว่าคุณพูดสายเกี่ยวกับเรื่องอะไร
  • พวกเขารู้ว่าคุณโทรหาสายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตายจากสะพานโกลเด้นเกต แต่หัวข้อของการสนทนายังคงเป็นความลับ
  • พวกเขารู้ว่าคุณพูดสายกับเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจเอชไอวี จากนั้นก็พูดสายกับแพทย์ของคุณ และบริษัทประกันชีวิตของคุณในชั่วโมงเดียวกัน แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกคุณปรึกษากันเรื่องอะไร
  • พวกเขารู้ว่าคุณได้รับสายจากสำนักงาน NRA ในท้องถิ่น ในขณะที่มีการรณรงค์ต่อต้านการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับปืน และหลังจากวางสายของคุณ เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็โทรหาสมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนสภานิติบัญญัติของคุณทันที อย่างไรก็ตามเนื้อหาของการโทรเหล่านั้นยังคงปลอดภัยจากการสอดแนมของรัฐบาล
  • พวกเขารู้ว่าคุณโทรหานรีแพทย์ และพูดสายอบู่นานครึ่งชั่วโมง จากนั้น คุณก็โทรหาสมาคมวางแผนครอบครัวในท้องถิ่นในวันเดียวกันนั้น แต่ไม่มีใครรู้ว่าคุณพูดสายเกี่ยวกับเรื่องอะไร

  ถ้าคุณโทรจากโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดตำแหน่งของคุณก็คือเมตาดาต้า ในปี พ.ศ. 2552 นาย Malte Spitz นักการเมืองของพรรค Green Party ได้ยื่นฟ้องบริษัท Deutsche Telekom เพื่อบังคับให้บริษัทส่งมอบข้อมูลโทรศัพท์ของนาย Spitz ในช่วงเวลา 6 เดือน ซึ่งภายหลังเขาได้นำไปเผยแพร่ให้กับหนังสือพิมพ์ของ German ผลลัพธ์ของการแสดงข้อมูลด้วยภาพ ได้แสดงให้เห็นถึงประวัติความเคลื่อนไหวของนาย Spitz โดยละเอียด

  การป้องกันเมตาดาต้าของคุณ คุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่างเช่น Tor ไปพร้อมๆ กับการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

  หากต้องการดูตัวอย่างว่า Tor และ HTTPS ทำงานร่วมกันอย่างไร เพื่อป้องกันเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารของคุณและเมตาดาต้าของคุณ จากผู้ที่อาจเป็นผู้โจมตีหลากหลายประเภท คุณอาจต้องการดูที่คำอธิบายนี้

  อัปเดตครั้งล่าสุด: 
  12-01-2017
 • การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก

  การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากโดยใช้โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน         

  การใช้รหัสผ่านซ้ำเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ดีในการรักษาความปลอดภัย หากผู้ไม่หวังดีรู้รหัสผ่านที่คุณใช้ซ้ำในหลาย ๆ เว็บไซต์ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้หลายบัญชี ดังนั้น การตั้งรหัสผ่านแบบไม่ซ้ำกันที่คาดเดาได้ยากจึงสำคัญอย่างยิ่ง

  โชคดีที่โปรแกรมจัดการรหัสผ่านสามารถช่วยได้ โปรแกรมจัดการรหัสผ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณสร้างและจัดเก็บรหัสผ่าน ทำให้คุณสามารถใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันได้กับเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ โดยไม่ต้องจดจำรหัสดังกล่าว โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน:

  • สร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่มนุษย์ไม่มีแนวโน้มจะสามารถคาดเดาได้
  • จัดเก็บรหัสผ่านจำนวนมาก (และคำตอบต่อคำถามที่ใช้รักษาความปลอดภัย) ไว้อย่างปลอดภัย
  • รักษาปกป้องรหัสผ่านทั้งหมดของคุณไว้โดยใช้รหัสผ่านหลัก (หรือกลุ่มคำรหัสผ่าน)

  KeePassXC คือตัวอย่างของโปรแกรมจัดการรหัสผ่านแบบโอเพ่นซอร์สและไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถเก็บเครื่องมือนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์หรือใช้โปรแกรมดังกล่าวร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ KeePassXC ไม่ได้บันทึกสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน ดังนั้นหากโปรแกรมขัดข้องหลังจากที่คุณเพิ่มรหัสผ่าน จะทำให้รหัสผ่านสูญหายได้แบบถาวร คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกนี้ได้ในการตั้งค่า

  หากสงสัยว่าโปรแกรมจัดการรหัสผ่านเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับคุณหรือไม่ หากคุณตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามที่มีอำนาจอิทธิพล อย่างเช่น หน่วยงานของรัฐฯ เครื่องมือนี้อาจไม่เหมาะกับคุณ

  โปรดอย่าลืมว่า:

  • การใช้โปรแกรมจัดการรหัสผ่านจะทำให้ความล้มเหลวเพียงจุดเดียวสามารถสร้างความเสียหายได้ทั้งระบบ
  • โปรแกรมจัดการรหัสผ่านเป็นเป้าหมายโจมตีอย่างเห็นได้ชัดของฝ่ายตรงข้าม
  • ข้อมูลจากการวิจัยชี้ว่าโปรแกรมจัดการรหัสผ่านจำนวนมากมีความเสี่ยง

  หากคุณกังวลเกี่ยวกับการโจมตีทางดิจิทัลที่สร้างความเสียหายรุนแรง วิธีการที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอาจเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา คุณสามารถสร้างรหัสที่คาดเดาได้ยากได้ด้วยตัวเอง (ดูที่ “การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากโดยใช้ dice” ด้านล่าง) จดรหัสผ่านไว้ แล้วเก็บไว้กับตัวในที่ที่ปลอดภัย

  เดี๋ยวก่อนนะ จริง ๆ แล้วเราควรจดจำรหัสผ่านไว้และไม่ควรเขียนรหัสผ่านเก็บไว้ไม่ใช่หรือ จริง ๆ แล้ว การเขียนรหัสผ่านแล้วเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่ง เช่น ในกระเป๋าสตางค์ ถือว่ามีประโยชน์ เพราะอย่างน้อยคุณจะทราบได้ในกรณีรหัสผ่านที่จดไว้สูญหายหรือถูกขโมย

  การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากโดยใช้ Dice

  มีรหัสผ่านอยู่สองสามแบบที่คุณควรจดจำและควรเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากอย่างแท้จริง รหัสผ่านดังกล่าวได้แก่:

  • รหัสผ่านที่ใช้ปลดล็อกอุปกรณ์
  • รหัสผ่านสำหรับการเข้ารหัส (เช่น การเข้ารหัสฮาร์ดดิสก์)
  • รหัสผ่านหลัก “กลุ่มคำรหัสผ่าน” สำหรับปลดล็อกโปรแกรมจัดการรหัสผ่านที่คุณใช้งาน
  • รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

  หนึ่งในปัญหาที่พบเมื่อผู้คนส่วนใหญ่ตั้งรหัสผ่านคือ ผู้คนส่วนใหญ่มักไม่สามารถตั้งรหัสผ่านแบบสุ่มที่คาดเดาไม่ได้ วิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและจดจำได้คือใช้ dice และรายชื่อคำเพื่อเลือกคำที่จะใช้แบบสุ่ม เมื่อคำเหล่านี้รวมกันเข้าจะกลายเป็น “กลุ่มคำรหัสผ่าน” "กลุ่มคำรหัสผ่าน" เป็นรหัสผ่านประเภทหนึ่งที่ยาวกว่าเพื่อใช้รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม สำหรับการเข้ารหัสฮาร์ดดิสก์และโปรแกรมจัดการรหัสผ่าน เราขอแนะนำให้เลือกรหัสผ่านขั้นต่ำจำนวน 6 คำ

  ทำไมจึงใช้จำนวนคำขั้นต่ำหกคำ ทำไมจึงใช้ dice เพื่อเลือกคำแบบสุ่มในกลุ่มคำ ยิ่งรหัสผ่านมีความยาวและเป็นแบบสุ่มมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้การคาดเดาของทั้งคอมพิวเตอร์และมนุษย์ยากลำบากมากขึ้น หากต้องการทราบเหตุผลที่คุณต้องใช้รหัสผ่านที่ยาวและคาดเดาได้ยาก ดูข้อมูลได้ที่คำอธิบายผ่านวิดีโอ

  ลองใช้กลุ่มคำรหัสผ่านโดยใช้หนึ่งในรายชื่อคำศัพท์ของ EFF

  หากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณตกอยู่ในอันตรายและมีสปายแวร์ติดตั้งอยู่ สปายแวร์ดังกล่าวจะสามารถเห็นรหัสผ่านหลักที่คุณพิมพ์และสามารถขโมยเนื้อหาข้อมูลในโปรแกรมจัดการรหัสผ่าน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ปราศจากมัลแวร์ เมื่อใช้โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน

  ข้อสำคัญเกี่ยวกับ “คำถามที่ใช้รักษาความปลอดภัย”

  ควรระวังเกี่ยวกับ “คำถามที่ใช้รักษาความปลอดภัย” ที่เว็บไซต์ต่าง ๆ ใช้เพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัวของคุณ คำตอบที่ซื่อตรงต่อคำถามเหล่านี้มักเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถค้นพบได้อย่างเปิดเผย ซึ่งฝ่ายตรงข้ามสามารถค้นพบและใช้เพื่อเลี่ยงการใช้รหัสผ่านของคุณได้โดยสิ้นเชิง

  ดังนั้น ให้ใช้คำตอบที่สร้างขึ้นที่ไม่มีใครรู้นอกจากคุณคนเดียว ตัวอย่างเช่น  หากคำถามที่ใช้รักษาความปลอดภัยถามว่า:

  “สัตว์เลี้ยงตัวแรกของคุณชื่ออะไร”

  คุณสามารถใช้รหัสผ่านแบบสุ่มที่โปรแกรมจัดการรหัสผ่านสร้างขึ้นเป็นคำตอบของคำถามดังกล่าวได้ คุณสามารถเก็บคำตอบปลอมที่สร้างขึ้นเหล่านี้ไว้ในโปรแกรมจัดการรหัสผ่าน

  นึกถึงเว็บไซต์ที่คุณใช้คำถามเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วลองพิจารณาเปลี่ยนคำตอบ อย่าใช้รหัสผ่านเดียวกันหรือใช้คำตอบของคำถามรักษาความปลอดภัยเดียวกันในหลาย ๆ บัญชีที่ใช้กับเว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ

  การซิงค์รหัสผ่านกับอุปกรณ์จำนวนมาก

  โปรแกรมจัดการรหัสผ่านจำนวนมากให้คุณสามารถเข้าถึงรหัสผ่านได้ในหลาย ๆ อุปกรณ์ โดยใช้คุณสมบัติการซิงค์รหัสผ่าน ในที่นี้หมายความว่า เมื่อคุณซิงค์ไฟล์รหัสผ่านในหนึ่งอุปกรณ์ จะมีการอัปเดตข้อมูลในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

  โปรแกรมจัดการรหัสผ่านสามารถจัดเก็บรหัสผ่านไว้ “ในคลาวด์” ซึ่งหมายถึงมีการเข้ารหัสไว้ในเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล เมื่อคุณต้องการใช้รหัสผ่าน โปรแกรมจัดการรหัสผ่านเหล่านี้จะเรียกข้อมูลและถอดรหัสของรหัสผ่านดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจัดการรหัสผ่านที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองในการจัดเก็บข้อมูลหรือช่วยคุณซิงค์รหัสผ่านมีความสะดวกมากกว่า แต่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีมากกว่าเล็กน้อย หากรหัสผ่านของคุณจัดเก็บอยู่ทั้งในคอมพิวเตอร์และในคลาวด์ ผู้โจมตีไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารหัสผ่านของคุณ (แต่อย่างไรก็ตาม ผู้โจมตีจะต้องขโมยกลุ่มคำรหัสผ่านของคุณที่ใช้ปลดล็อกโปรแกรมจัดการรหัส)

  หากกรณีนี้ทำให้คุณกังวล อย่าซิงค์รหัสผ่านไปที่คลาวด์ แต่ให้เลือกจัดเก็บรหัสผ่านไว้ในอุปกรณ์เท่านั้น

  โดยสำรองฐานข้อมูลของรหัสผ่านไว้เผื่อจำเป็น การมีข้อมูลสำรองไว้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในกรณีที่ฐานข้อมูลรหัสผ่านสูญหายเมื่อเกิดการขัดข้อง หรือในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณถูกขโมยไปหรือไม่ได้อยู่กับคุณ โปรแกรมจัดการรหัสผ่านมักมีวิธีสำรองข้อมูลไฟล์ หรือคุณสามารถใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลที่ใช้ตามปกติก็ได้

  การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอนและรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว

  รหัสผ่านที่แตกต่างไม่ซ้ำและคาดเดาได้ยากจะทำให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงบัญชีของคุณได้ยากขึ้น ในการปกป้องบัญชีเพิ่มเติม ให้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน

  บางบริการนำเสนอการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (หรือที่เรียกกว่า 2FA การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน หรือการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน) ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้ต้องมีองค์ประกอบในการยืนยันตัวตนสองอย่าง (ได้แก่ รหัสผ่าน และองค์ประกอบที่สอง) เพื่อให้สามารถเข้าถึงบัญชีของตัวเองได้ องค์ประกอบที่สองอาจเป็นรหัสลับแบบใช้ครั้งเดียวหรือหมายเลขที่โปรแกรมในอุปกรณ์เคลื่อนที่สร้างขึ้น

  สามารถยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้โดยใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

  • โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนที่สร้างรหัสรักษาความปลอดภัย (เช่น Google Authenticator หรือ Authy) หรือสามารถใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แยกต่างหาก (เช่น YubiKey) หรือ
  • บริการดังกล่าวสามารถส่งข้อความ SMS ที่มีรหัสรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องใช้เพื่อป้อนเมื่อเข้าสู่ระบบ

  ถ้าเลือกได้ ให้เลือกแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แยก แทนการใช้รหัสที่ส่งผ่านข้อความ ผู้โจมตีสามารถส่งต่อรหัสเหล่านี้ไปยังโทรศัพท์ของตัวเองได้ง่ายกว่าการที่จะเลี่ยงโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์

  บางบริการ อย่างเช่น Google จะอนุญาตให้คุณสร้างรายการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ที่เรียกว่ารหัสผ่านใช้ครั้งเดียว ควรพิมพ์หรือจดรหัสเหล่านี้ไว้ในกระดาษและพกติดตัวไว้ รหัสแต่ละตัวเหล่านี้จะใช้ได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นหากรหัสถูกสปายแวร์ขโมยไปเมื่อคุณป้อนรหัส ผู้ที่ขโมยไปจะไม่สามารถใช้รหัสดังกล่าวได้อีกในอนาคต

  หากคุณหรือองค์กรของคุณดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของตัวเอง มีซอฟต์แวร์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานการยืนยันสิทธิ์แบบสองขั้นตอนเพื่อเข้าถึงระบบได้ มองหาซอฟต์แวร์ที่นำเสนอการใช้งาน “รหัสผ่านตามเวลาแบบใช้ครั้งเดียว (Time-Based One-Time Passwords)” มาตรฐานแบบเปิดหรือ RFC 6238

  บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องเปิดเผยรหัสผ่าน

  กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยรหัสผ่านแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ในบางเขตการปกครอง คุณอาจสามารถขัดขืนคำสั่งเพื่อขอรหัสผ่านของคุณได้ตามกฎหมาย ในขณะที่กฎหมายท้องถิ่นบางแห่งอนุญาตให้รัฐบาลออกคำสั่งให้มีการเปิดเผยรหัสผ่าน หรือแม้กระทั่งสามารถดำเนินการจำคุกกับคุณในกรณีที่สงสัยว่าคุณอาจรู้รหัสผ่านหรือคีย์ การข่มขู่ทำร้ายร่างกายสามารถถูกนำไปใช้เพื่อบังคับให้บุคคลเปิดเผยรหัสผ่านของตน หรือบางทีคุณอาจพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ อย่างเช่น การเดินทางข้ามเขตแดนซึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถหน่วงเวลากักตัวคุณหรือยึดอุปกรณ์ของคุณ หากคุณปฏิเสธที่จะเปิดเผยรหัสผ่านหรือปลดล็อกอุปกรณ์

  เรามีคู่มือการข้ามเขตแดนของสหรัฐฯ แยกต่างหากเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการกับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์เมื่อเดินทางไปหรือออกจากสหรัฐฯ สำหรับสถานการณ์อื่น ๆ คุณควรนึกถึงวิธีการที่ใครบางคนอาจบังคับให้คุณหรือบุคคลอื่นเปิดเผยรหัสผ่าน และผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

  อัปเดตครั้งล่าสุด: 
  29-10-2018
 • วิธีการ: ลบข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยบน Linux

  ควรใช้วิธีการด้านล่างเฉพาะกับการลบข้อมูลแบบปลอดภัยจากไดรฟ์แบบหมุนเท่านั้น วิธีการเหล่านี้จะใช้เฉพาะกับดิสก์แบบดั้งเดิม ซึ่งไม่ใช่โซลิดสเตตไดรฟ์ (Solid State Drives หรือ SSD) ซึ่งเป็นไดรฟ์มาตรฐานที่ใช้ในแล็ปท็อปรุ่นใหม่ คีย์ USB/USB ทัมไดรฟ์ หรือ SD การ์ด/การ์ดหน่วยความจำแฟลช การลบข้อมูลอย่างปลอดภัยใน SSD, USB แฟลชไดรฟ์ และ SD การ์ดทำได้ยากมาก! ทั้งนี้เนื่องจากไดรฟ์เหล่านี้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า  wear leveling (การปรับระดับการเสื่อมสภาพ) และไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงบิตในระดับต่ำที่เก็บไว้ในไดรฟ์ (สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมเทคนิคดังกล่าวจึงสร้างปัญหาในการลบข้อมูลแบบปลอดภัยได้ที่นี่) หากคุณใช้งาน SSD หรือ USB แฟลชไดรฟ์ ข้ามไปดูข้อมูลในส่วนนี้ได้ที่นี่

  ทราบหรือไม่ว่าเมื่อคุณย้ายไฟล์ในคอมพิวเตอร์ไปไว้ในโฟลเดอร์ถังขยะและลบไฟล์ในถังขยะทิ้งไป ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ โดยปกติคอมพิวเตอร์ไม่ได้ “ลบ” ไฟล์ออก เมื่อคุณย้ายไฟล์ไปไว้ในถังขยะ คอมพิวเตอร์เพียงแค่ทำให้ไฟล์ไม่สามารถมองเห็นได้ และทำให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถถูกเขียนทับได้ด้วยข้อมูลอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้นอาจเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปีก่อนที่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกเขียนทับด้วยไฟล์อื่น จนกว่าจะมีการเขียนทับพื้นที่ดังกล่าว ไฟล์ที่ “ถูกลบ” จะยังคงอยู่ในดิสก์ เพียงแค่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยการใช้งานปกติ และด้วยการค้นหาเพียงเล็กน้อยและเครื่องมือที่ถูกต้อง (เช่น ซอฟต์แวร์ “ยกเลิกการลบ” หรือวิธีการทางนิติเวช) จะทำให้สามารถเรียกข้อมูลไฟล์ที่ “ถูกลบออก” กลับคืนมาได้

  แล้ววิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลบไฟล์แบบถาวร ที่สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเขียนทับทันที ซึ่งจะทำให้การเรียกคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้ทำได้ยาก ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่อาจมีซอฟต์แวร์ที่สามารถดำเนินการในลักษณะนี้ได้ โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเขียนทับพื้นที่ “ว่าง” ทั้งหมดในดิสก์ด้วยภาษาที่ไม่มีความหมายและช่วยรักษาความลับของข้อมูลที่ถูกลบออกได้

  ในระบบปฏิบัติการ Linux ปัจจุบันเราขอแนะนำให้ใช้ BleachBit ซึ่งเป็นเครื่องมือลบข้อมูลที่ปลอดภัยแบบโอเพ่นซอร์สสำหรับใช้งานกับ Linux และ Windows โปรแกรมดังกล่าวใช้งานได้ดีกว่าโปรแกรม “shred” ที่มีติดตั้งอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการ BleachBit สามารถใช้งานเพื่อลบไฟล์เป้าหมายแต่ละไฟล์แบบปลอดภัยได้ง่ายและรวดเร็ว หรือดำเนินการใช้คำสั่งการลบแบบปลอดภัยได้เป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ยังอาจสามารถเขียนคำสั่งการลบไฟล์แบบกำหนดเองได้ด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อมูลเอกสาร

  การติดตั้ง BleachBit

  การติดตั้งซอฟต์แวร์ Ubuntu

  สามารถใช้งาน BleachBit ใน Ubuntu Linux ได้โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ Ubuntu หากแอปพลิเคชันดังกล่าวอยู่ในรายการแอปพลิเคชันโปรด คุณสามารถคลิกที่ตัวแอปพลิเคชันทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ

  หรือคลิกที่ปุ่มแอปพลิเคชันที่อยู่ทางซ้ายมือด้านล่างของหน้าจอ แล้วใช้ช่องค้นหาข้อมูล

  พิมพ์คำว่า “software” (ซอฟต์แวร์) ในช่องค้นหา แล้วคลิกที่ไอคอน Ubuntu Software

  ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มี BleachBit ระบุอยู่ในรายชื่อ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าวระบุอยู่ในรายชื่อ ให้เปิดใช้งานแพคเกจที่บำรุงรักษาโดยชุมชนผู้ใช้งาน โดยคิลกที่ “Ubuntu Software” ในเมนูส่วนบนแล้วคลิกที่ “Software & Updates” (ซอฟต์แวร์และการอัปเดต)

  ในหน้าต่างใหม่ ตรวจให้แน่ใจว่ามีการทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจาก “Community-maintained free and open-source software (universe)” (ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไม่มีค่าใช้จ่ายที่ชุมชนบำรุงรักษา) แล้วจากนั้นคลิกที่ “Close” (ปิด) และ “Reload” (โหลดซ้ำ)  หากตัวเลือกดังกล่าวถูกเลือกไว้แล้ว คุณสามารถคลิก “Close” (ปิด)

  ตอนนี้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลของ Ubuntu Software เพื่อค้นหา BleachBit แต่การใช้การค้นหาจะรวดเร็วกว่า ใช้ช่องค้นหาข้อมูล โดยคลิกที่แว่นขยายที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

  แล้วป้อนคำค่า “BleachBit” ในช่องค้นหา

  คลิกที่ BleachBit แล้วคลิกที่ปุ่ม Install (ติดตั้ง)

  Ubuntu Software จะร้องขอรหัสผ่านเพื่อให้มีการอนุญาต ป้อนรหัสผ่านแล้วคลิกปุ่ม “Authenticate” (ยืนยันความถูกต้อง)

  Ubuntu Software Center จะติดตั้ง BleachBit และแสดงแถบขนาดเล็กที่ระบุความคืบหน้าในการติดตั้ง เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นปุ่ม “Launch” (เปิดใช้) และ “Remove” (ลบออก)

  การติดตั้งจาก Terminal

  นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตั้ง BleachBit ใน Ubuntu Linux โดยใช้Terminal ได้ด้วย คลิกที่ปุ่มแอปพลิเคชันทางซ้ายมือด้านล่างของหน้าจอ แล้วใช้ช่องค้นหาข้อมูล

  พิมพ์คำว่า "terminal" ในช่องค้นหา แล้วคลิกที่ไอคอน Terminal

  พิมพ์คำว่า “sudo apt-get install bleachbit” แล้วกดปุ่ม Enter

  คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการติดตั้ง BleachBit ป้อนรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม Enter

  ตอนนี้คุณจะเห็นความคืบหน้าในการติดตั้ง BleachBit และเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณควรกลับมาที่ส่วนการออกคำสั่งที่เริ่มต้นไว้

  การเพิ่ม BleachBit ไปยัง Sidebar

  คลิกที่ปุ่มแอปพลิเคชันทางซ้ายมือด้านล่างของหน้าจอ แล้วใช้ช่องค้นหาข้อมูล

  พิมพ์คำว่า “bleach” ในช่องค้นหา แล้วสองตัวเลือกจะแสดงขึ้น: BleachBit และ BleachBit (as root)

  ใช้ตัวเลือก BleachBit (as root) เฉพาะในกรณีที่รู้ในสิ่งที่กำลังดำเนินการเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากหากใช้ลบไฟล์ ตัวเลือกดังกล่าวอาจลบไฟล์ที่ระบบปฏิบัติการต้องใช้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้

  คลิกขวาที่ BleachBit แล้วเลือก “Add to Favorites” (เพิ่มไว้ในรายการโปรด)

  การใช้งาน BleachBit

  คลิกที่ไอคอน BleachBit จากเมนู Favorites (รายการโปรด) ทางด้านซ้ายของหน้าจอ

  หน้าต่างหลักของ BleachBit จะเปิดขึ้น และ BleachBit จะแสดงภาพรวมของการกำหนดค่าที่ใช้งาน เราขอแนะนำให้เลือกตัวเลือก “Overwrite contents of files to prevent recovery” (เขียนทับเนื้อหาของไฟล์เพื่อป้องกันการกู้คืนข้อมูล)

  คลิกที่ปุ่ม “Close” (ปิด)

  BleachBit จะตรวจหาโปรแกรมจำนวนหนึ่งที่มีการติดตั้งโดยทั่วไป และจะแสดงตัวเลือกพิเศษของแต่ละโปรแกรม

  การใช้ Presets (การกำหนดค่าล่วงหน้า)

  ซอฟต์แวร์บางประเภทจะทิ้งข้อมูลเวลาและวิธีการใช้งานไว้เบื้องหลัง สองตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่พบได้เป็นวงกว้างคือ Recent Documents (เอกสารที่ใช้งานล่าสุด) และประวัติข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์ ซอฟต์แวร์ที่ติดตามข้อมูลเอกสารที่มีการแก้ไขล่าสุดจะทิ้งข้อมูลของชื่อไฟล์ที่คุณใช้งาน ถึงแม้ไฟล์เหล่านั้นจะถูกลบออกแล้วก็ตาม ส่วนเว็บเบราว์เซอร์มักจะเก็บข้อมูลแบบละเอียดของเว็บไซต์ที่คุณเข้าดูล่าสุด และอาจเก็บสำเนาแคชของหน้าเว็บและรูปภาพต่าง ๆ จากเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้โหลดได้เร็วขึ้นเมื่อคุณเข้าเว็บเหล่านั้นในอนาคต

  BleachBit มีคุณสมบัติ “presets” (การกำหนดค่าล่วงหน้า) ที่สามารถลบข้อมูลบางประเภทเหล่านี้ได้ ตามการวิจัยของผู้สร้าง BleachBit เกี่ยวกับตำแหน่งของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มักจะเปิดเผยกิจกรรมที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ เราจะอธิบายการใช้งานการกำหนดค่าล่วงหน้าสองประเภทเท่านั้น เพื่อให้คุณพอเห็นภาพวิธีการทำงานของคุณสมบัติดังกล่าว

  ทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจาก System (ระบบ) สังเกตุว่าจะมีการทำเครื่องหมายในช่องทุกช่องที่อยู่ในหมวด System (ระบบ) ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง System แล้วทำเครื่องหมายในช่องต่อไปนี้: Recent document list and Trash (รายการเอกสารล่าสุดและถังขยะ) คลิกที่ปุ่ม “Clean” (ล้างข้อมูล)

  ตอนนี้ BleachBit จะขอให้คุณยืนยัน คลิกที่ปุ่ม Delete (ลบ)

  ตอนนี้ BleachBit จะลบบางไฟล์ออกและแสดงความคืบหน้าให้เห็น

  วิธีลบโฟลเดอร์แบบปลอดภัย

  คลิกที่เมนู “File” (ไฟล์) แล้วเลือก “Shred Folders” (กำจัดโฟลเดอร์)

  หน้าต่างขนาดเล็กจะแสดงขึ้น เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการลบออก

  BleachBit จะขอให้คุณยืนยันว่าต้องการลบไฟล์ที่เลือกแบบถาวรหรือไม่ คลิกที่ปุ่ม “Delete” (ลบ)

  BleachBit จะแสดงให้เห็นไฟล์ที่คุณลบออก ให้สังเกตว่า BleachBit จะลบแต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ออก จากนั้นจะลบโฟลเดอร์ออกแบบปลอดภัย

  วิธีลบไฟล์แบบปลอดภัย

  เลือกเมนู File (ไฟล์) แล้วเลือก Shred Files (กำจัดไฟล์)

  หน้าต่างการเลือกไฟล์จะเปิดขึ้น จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการลบออก

  BleachBit จะขอให้คุณยืนยันว่าต้องการลบไฟล์ที่เลือกแบบถาวรหรือไม่ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Delete” (ลบ)

  BleachBit มีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกหลายคุณสมบัติ คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดอาจเป็นคุณสมบัติ “ลบพื้นที่ว่าง” คุณสมบัตินี้จะพยายามลบร่องรอยของไฟล์ที่คุณได้ลบออกแล้ว Windows มักจะทิ้งข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนของไฟล์ที่ถูกลบออกแล้วในพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ในฮาร์ดไดรฟ์  คุณสมบัติ “Wipe free space” (ลบพื้นที่ว่าง) จะเขียนทับส่วนต่าง ๆ ที่อาจว่างอยู่ของฮาร์ดไดรฟ์ด้วยข้อมูลแบบสุ่ม การลบพื้นที่ว่างอาจใช้เวลานาน โดยขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ว่างที่มีอยู่ในไดรฟ์

  คำเตือนเกี่ยวกับข้อจำกัดของเครื่องมือสำหรับการลบแบบปลอดภัย

  โปรดจำว่าคำแนะนำข้างต้นจะใช้เฉพาะกับไฟล์ที่อยู่ในดิสก์ของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่เท่านั้น เครื่องมือข้างต้นจะไม่ลบข้อมูลสำรองซึ่งเก็บอยู่ที่ตำแหน่งอื่นในคอมพิวเตอร์ ในดิสก์อื่น หรือใน USB ไดรฟ์ ใน “Time Machine” ในเซิร์ฟเวอร์อีเมล ในคลาวด์ หรือที่ส่งไปยังบุคคลติดต่อของคุณ หากต้องการลบไฟล์แบบปลอดภัย คุณต้องลบทุกสำเนาของไฟล์ดังกล่าว ในทุกตำแหน่งที่ไฟล์ถูกเก็บไว้หรือที่ถูกส่งออกไป นอกจากนี้ หลังจากมีการจัดเก็บไฟล์ไว้ในคลาวด์ (เช่น ผ่าน Dropbox หรือผู้ให้บริการแชร์ไฟล์รายอื่น ๆ) ส่วนใหญ่จะไม่มีทางรับประกันได้ว่าไฟล์จะถูกลบออกอย่างถาวร

  น่าเสียดายที่เครื่องมือลบข้อมูลแบบปลอดภัยยังมีข้อจำกัดอื่นด้วย ถึงแม้ในกรณีที่คุณทำตามคำแนะนำข้างต้นและลบไฟล์ทั้งหมดทุกสำเนาแล้ว แต่อาจยังมีร่องรอยบางประเภทของไฟล์ที่ถูกลบออกหลงเหลืออยู่ในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้มาจากเหตุผลที่ว่าไฟล์ไม่ได้ถูกลบออกอย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากระบบปฏิบัติการบางส่วนหรือโปรแกรมอื่นได้เก็บข้อมูลของไฟล์ดังกล่าวไว้โดยเจตนา

  มีหลายวิธีที่กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ แต่สองตัวอย่างคือสถานการณ์ที่สามารถทำให้กรณีนี้เกิดขึ้นได้ ใน Windows หรือ macOS สำเนาของ Microsoft Office อาจเก็บรักษาข้อมูลอ้างอิงของชื่อไฟล์ในเมนู “Recent Documents” (เอกสารล่าสุด) แม้ในกรณีที่ไฟล์ถูกลบออกไปแล้วก็ตาม (บางครั้ง Office อาจเก็บแม้กระทั่งไฟล์ชั่วคราวที่มีเนื้อหาของไฟล์อยู่) ใน Linux หรือระบบ *nix อื่น ๆ OpenOffice อาจเก็บบันทึกข้อมูลจำนวนมากเช่นเดียวกับ Microsoft Office และไฟล์ประวัติเปลือกระบบอาจมีคำสั่งที่มีชื่อไฟล์อยู่ ถึงแม้ไฟล์จะถูกลบออกแบบปลอดภัยแล้วก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว อาจมีโปรแกรมจำนวนหลายสิบโปรแกรมที่ปฏิบัติในลักษณะนี้

  เป็นเรื่องยากที่จะหาวิธีรับมือกับปัญหานี้ ทั้งนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าถึงแม้ไฟล์จะถูกลบออกแบบปลอดภัยแล้ว แต่ชื่อไฟล์ก็อาจจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์สักระยะหนึ่ง การเขียนทับทั้งดิสก์เป็นวิธีเดียวที่จะแน่ใจได้ 100% ว่าชื่อไฟล์จะถูกลบออกอย่างสมบูรณ์ บางคนอาจสงสัยว่า “ควรค้นหาข้อมูลดิบในดิสก์เพื่อดูว่ามีสำเนาข้อมูลหลงเหลืออยู่ที่ใดบ้างหรือไม่” คำตอบคือทั้งใช่และไม่ใช่ การค้นหาข้อมูลในดิสก์ (เช่น โดยใช้คำสั่งอย่างเช่น grep -ab /dev/ ใน Linux) จะทำให้คุณทราบว่ามีข้อมูลอยู่ในรูปแบบเพลนเท็กซ์หรือไม่ แต่การค้นหาจะไม่บอกคุณว่าบางโปรแกรมได้บีบอัดข้อมูลหรือเข้ารหัสการอ้างอิงถึงข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ให้ระวังว่าการค้นหาดังกล่าวไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้! มีความเป็นไปได้ในระดับต่ำที่เนื้อหาของไฟล์จะยังหลงเหลืออยู่ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การเขียนทับทั้งดิสก์และการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เป็นวิธีเดียวที่จะแน่ใจได้ 100% ว่าประวัติข้อมูลของไฟล์จะถูกลบออก

  การลบแบบปลอดภัยเมื่อเลิกใช้งานฮาร์ดแวร์เก่า

  หากต้องการทิ้งฮาร์ดแวร์หรือขายทาง eBay คุณอาจต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครสามารถกู้คืนข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ดังกล่าวได้ การศึกษาได้ค้นพบบ่อยครั้งว่าเจ้าของคอมพิวเตอร์มักจะไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว―โดยฮาร์ดไดรฟ์มักถูกขายต่อโดยที่ยังมีข้อมูลสำคัญอยู่เต็มไปหมด ดังนั้น ก่อนรีไซเคิลหรือขายคอมพิวเตอร์ ตรวจให้แน่ใจว่าได้เขียนทับพื้นที่จัดเก็บด้วยข้อมูลที่ไม่มีความหมาย และนอกจากนี้ในกรณีที่คุณไม่ได้ทิ้งคอมพิวเตอร์แบบทันที แต่มีคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยและไม่ได้ใช้งานแล้ว การลบข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ก่อนนำไปเก็บไว้ที่มุมเก็บของหรือตู้เก็บสิ่งของจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าโปรแกรม Darik's Boot and Nuke เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ และมีคำแนะนำวิธีการใช้งานมากมายในอินเทอร์เน็ต (รวมทั้งข้อมูลที่พบได้ที่นี่)

  ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสทั้งดิสก์มีความสามารถในการทำลายข้อมูลมาสเตอร์คีย์ โดยสร้างเนื้อหาที่มีการเข้ารหัสไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งเรียกคืนไม่ได้อย่างถาวร ทั้งนี้เนื่องจากคีย์เป็นข้อมูลที่มีขนาดเล็กและสามารถถูกทำลายได้ทันที วิธีนี้จึงเป็นทางเลือกที่ทำได้รวดเร็วกว่าการเขียนทับข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์อย่าง Darik's Boot and Nuke ซึ่งอาจใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับไดรฟ์ขนาดใหญ่ แต่วิธีนี้จะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่มีการเข้ารหัสฮาร์ดไดรฟ์อยู่เสมอ หากไม่ได้ใช้การเข้ารหัสทั้งดิสก์ไว้ล่วงหน้า คุณจะต้องเขียนทับข้อมูลทั้งไดรฟ์ก่อนกำจัดทิ้ง

  การทิ้ง CD- หรือ DVD-ROM

  เมื่อเป็นกรณีของ CD-ROM ควรดำเนินการแบบเดียวกันกับการกำจัดข้อมูลในเอกสาร―นั่นคือตัดทำลายให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ มีเครื่องทำลายเอกสารราคาไม่แพงที่สามารถตัดทำลาย CD-ROM ได้ อย่าเพียงแค่ทิ้ง CD-ROM ลงในถังขยะ ยกเว้นในกรณีที่แน่ใจได้อย่างแน่นอนว่าไม่มีข้อมูลสำคัญบรรจุอยู่ในซีดีแผ่นดังกล่าวแล้ว

  การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน Solid-state Disk (หรือ SSD) USB แฟลชไดรฟ์ และ SD การ์ด

  น่าเสียดายที่การทำงานของ SSD, USB แฟลชไดรฟ์ และ SD การ์ด ทำให้ทั้งการลบไฟล์ต่าง ๆ และการสร้างพื้นที่ว่างแบบปลอดภัยทำได้ยาก ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันคือใช้การเข้ารหัส—การใช้วิธีดังกล่าว ถึงแม้ในกรณีที่ยังมีไฟล์อยู่ในดิสก์ อย่างน้อยข้อมูลในไฟล์จะดูเหมือนข้อมูลที่ไม่มีความหมายสำหรับใครก็ตามที่มีไฟล์ดังกล่าวอยู่ในครอบครอง และไม่สามารถบังคับให้คุณถอดรหัสไฟล์ดังกล่าวได้ ปัจจุบันเรายังไม่มีกระบวนการที่ดีโดยทั่วไปที่จะใช้ในการลบข้อมูลออกจาก SSD ได้อย่างแน่นอน หากต้องการทราบเหตุผลว่าทำไมการลบข้อมูลจึงทำได้ยาก มีข้อมูลให้อ่านได้เพิ่มเติม

  ตามที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น SSD และ USB แฟลชไดรฟ์ใช้เทคนิคที่เรียกว่า wear leveling (การปรับระดับการเสื่อมสภาพ) ในระดับสูง wear leveling มีวิธีการทำงานดังนี้ พื้นที่ในดิสก์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เช่นเดียวกับหน้าหนังสือ เมื่อไฟล์ถูกเขียนลงในดิสก์ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกบรรจุไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในหลาย ๆ ส่วน (หน้าต่าง ๆ ในหนังสือ) หากต้องการเขียนทับไฟล์ดังกล่าว สิ่งที่ต้องทำคือสั่งให้ดิสก์เขียนทับส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น แต่ใน SSD และ USB ไดรฟ์ การลบและเขียนทับส่วนเดิมอาจทำให้ส่วนดังกล่าวเสื่อมสภาพ แต่ละส่วนสามารถถูกลบแล้วเขียนทับได้ในจำนวนจำกัดก่อนที่ส่วนดังกล่าวจะเสื่อมสภาพและใช้งานไม่ได้ (ลักษณะเดียวกันกับกรณีที่คุณเขียนซ้ำบนกระดาษด้วยดินสอและลบด้วยยางลบ ในท้ายที่สุดกระดาษจะเปื่อยขาดและใช้งานไม่ได้) เพื่อแก้ปัญหานี้ SSD และ USB ไดรฟ์จะพยายามหาทางเพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนครั้งที่แต่ละส่วนจะถูกลบและเขียนทับจะอยู่ในปริมาณเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้งานไดรฟ์ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ทำให้มีการใช้คำว่า wear leveling กับวิธีการนี้) ดังนั้นผลที่ได้คือบางครั้งแทนที่จะมีการลบแล้วเขียนข้อมูลไฟล์ลงในส่วนที่มีการจัดเก็บไว้ดั้งเดิม ไดรฟ์กลับปล่อยทิ้งส่วนดังกล่าวและระบุส่วนดังกล่าวว่าใช้งานไม่ได้ และเขียนไฟล์ที่มีการปรับแต่งลงในส่วนอื่น วิธีนี้คล้ายกับการปล่อยทิ้งหน้ากระดาษในหนังสือไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเขียนไฟล์ที่มีการปรับแต่งลงในหน้ากระดาษอื่น แล้วเพียงอัปเดตหน้าสารบัญเพื่อระบุไปยังหน้าใหม่ของหนังสือเท่านั้น วิธีการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของดิสก์ในระดับต่ำมาก ๆ ทำให้ระบบปฏิบัติการไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการดำเนินการนี้เกิดขึ้น ในที่นี้หมายความว่า ถึงแม้คุณจะพยายามเขียนทับไฟล์ แต่จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าไดรฟ์จะเขียนทับข้อมูลอย่างแท้จริง—และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการลบข้อมูลแบบปลอดภัยในดิสก์ SSD จึงทำได้ยากกว่าอย่างมาก

  อัปเดตครั้งล่าสุด: 
  20-07-2018
 • วิธีการ: การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน macOS

  โปรดทราบ: macOS เวอร์ชันใหม่จะกำหนดให้คุณใช้ FileVault 2 เพื่อเข้ารหัสไดรฟ์ทั้งหมด เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณทำขั้นตอนนี้เพื่อปกป้องข้อมูล  หากมีการเข้ารหัสทั้งไดรฟ์ คุณจะไม่ต้องกังวลมากนักเกี่ยวกับการลบข้อมูลแบบปลอดภัย เนื่องจากคีย์การเข้ารหัสหลักจะได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านที่คุณเป็นคนควบคุม และคุณสามารถเปลี่ยนหรือลบเพื่อทำให้ข้อมูลในไดรฟ์ไม่สามารถถูกเรียกกลับคืนมาได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการเข้ารหัสโดยใช้ FileVault 2

  ควรใช้วิธีการด้านล่างเฉพาะกับการลบข้อมูลอย่างปลอดภัยจากไดรฟ์แบบหมุนเท่านั้น วิธีการเหล่านี้จะใช้เฉพาะกับดิสก์แบบดั้งเดิม ซึ่งไม่ใช่โซลิดสเตตไดรฟ์ (Solid State Drives หรือ SSD) ซึ่งเป็นไดรฟ์มาตรฐานที่ใช้ในแล็ปท็อปรุ่นใหม่ คีย์ USB/USB ทัมไดรฟ์ หรือ SD การ์ด/การ์ดหน่วยความจำแฟลช การลบข้อมูลอย่างปลอดภัยใน SSD, USB แฟลชไดรฟ์ และ SD การ์ดทำได้ยากมาก! ทั้งนี้เนื่องจากไดรฟ์เหล่านี้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า  wear leveling (การปรับระดับการเสื่อมสภาพ) และไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงบิตในระดับต่ำที่เก็บไว้ในไดรฟ์ (สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมเทคนิคดังกล่าวจึงสร้างปัญหาในการลบข้อมูลแบบปลอดภัยได้ที่นี่) หากคุณใช้ SSD หรือ USB แฟลชไดรฟ์ สามารถข้ามไปดูข้อมูลในส่วนดังกล่าวได้ที่นี่

  ทราบหรือไม่ว่าเมื่อคุณย้ายไฟล์ในคอมพิวเตอร์ไปไว้ในโฟลเดอร์ถังขยะและลบไฟล์ในถังขยะทิ้งไป ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ โดยปกติคอมพิวเตอร์ไม่ได้ “ลบ” ไฟล์ออก เมื่อคุณย้ายไฟล์ไปไว้ในถังขยะ คอมพิวเตอร์เพียงแค่ทำให้ไฟล์ไม่สามารถมองเห็นได้ และทำให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถถูกเขียนทับได้ด้วยข้อมูลอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้นอาจเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปีก่อนที่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกเขียนทับด้วยไฟล์อื่น จนกว่าจะมีการเขียนทับพื้นที่ดังกล่าว ไฟล์ที่ “ถูกลบ” จะยังคงอยู่ในดิสก์ เพียงแค่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยการใช้งานปกติ และด้วยการค้นหาเพียงเล็กน้อยและเครื่องมือที่ถูกต้อง (เช่น ซอฟต์แวร์ “ยกเลิกการลบ” หรือวิธีการทางนิติเวช) จะทำให้สามารถเรียกข้อมูลไฟล์ที่ “ถูกลบออก” กลับคืนมาได้

  แล้ววิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลบไฟล์แบบถาวร ที่สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเขียนทับทันที ซึ่งจะทำให้การเรียกคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้ทำได้ยาก ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่อาจมีซอฟต์แวร์ที่สามารถดำเนินการในลักษณะนี้ได้ โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเขียนทับพื้นที่ “ว่าง” ทั้งหมดในดิสก์ด้วยภาษาที่ไม่มีความหมายและช่วยรักษาความลับของข้อมูลที่ถูกลบออกได้

  การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน macOS

  ใน OS X เวอร์ชัน 10.4 จนถึงเวอร์ชัน 10.10 สามารถลบไฟล์ได้อย่างปลอดภัยโดยย้ายไฟล์ที่ต้องการลบไปไว้ในถังขยะ จากนั้นเลือก Finder > Secure Empty Trash

  คุณสมบัติการลบไฟล์ออกจากถังขยะแบบปลอดภัย (Secure Empty Trash) ถูกยกเลิกใน OS X เวอร์ชัน 10.11 เนื่องจาก Apple รู้สึกว่าคุณสมบัติดังกล่าวอาจไม่สามารถรับประกันการลบไฟล์แบบปลอดภัยได้ในแฟลชไดรฟ์ (SSD) ซึ่งเป็นไดรฟ์ที่ Apple ใช้ในอุปกรณ์รุ่นใหม่ ๆ

  หากคุณใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบเดิมกับ OS X เวอร์ชัน 10.11 และรู้สึกสะดวกใจที่จะใช้คอมมานด์ไลน์ คุณสามารถใช้คำสั่ง srm ของ Mac เพื่อเขียนทับข้อมูลไฟล์ได้ สามารถดูคำแนะนำที่มีข้อมูลแบบละเอียดมากขึ้น (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่

  srm ถูกยกเลิกใน OS X เวอร์ชัน 10.12 แต่อาจยังสามารถติดตั้งได้

  ใน macOS เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถใช้ rm -P เพื่อเขียนทับข้อมูลไฟล์ คำสั่งนี้จะเขียนทับเนื้อหาของไฟล์หลายครั้ง

  คำเตือนเกี่ยวกับข้อจำกัดของเครื่องมือลบข้อมูลแบบปลอดภัย

  โปรดจำว่าคำแนะนำข้างต้นจะใช้เฉพาะกับไฟล์ที่อยู่ในดิสก์ของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่เท่านั้น เครื่องมือข้างต้นจะไม่ลบข้อมูลสำรองซึ่งเก็บอยู่ที่ตำแหน่งอื่นในคอมพิวเตอร์ ในดิสก์อื่น หรือใน USB ไดรฟ์ ใน “Time Machine” ในเซิร์ฟเวอร์อีเมล ในคลาวด์ หรือที่ส่งไปยังบุคคลติดต่อของคุณ หากต้องการลบไฟล์แบบปลอดภัย คุณต้องลบทุกสำเนาของไฟล์ดังกล่าว ในทุกตำแหน่งที่ไฟล์ถูกเก็บไว้หรือที่ถูกส่งออกไป นอกจากนี้ หลังจากมีการจัดเก็บไฟล์ไว้ในคลาวด์ (เช่น ผ่าน Dropbox หรือผู้ให้บริการแชร์ไฟล์รายอื่น ๆ) ส่วนใหญ่จะไม่มีทางรับประกันได้ว่าไฟล์จะถูกลบออกอย่างถาวร

  น่าเสียดายที่เครื่องมือลบข้อมูลแบบปลอดภัยยังมีข้อจำกัดอื่นด้วย ถึงแม้ในกรณีที่คุณทำตามคำแนะนำข้างต้นและลบไฟล์ทั้งหมดทุกสำเนาแล้ว แต่อาจยังมีร่องรอยบางประเภทของไฟล์ที่ถูกลบออกหลงเหลืออยู่ในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้มาจากเหตุผลที่ว่าไฟล์ไม่ได้ถูกลบออกอย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากระบบปฏิบัติการบางส่วนหรือโปรแกรมอื่นได้เก็บข้อมูลของไฟล์ดังกล่าวไว้โดยเจตนา

  มีหลายวิธีที่กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ แต่สองตัวอย่างคือสถานการณ์ที่สามารถทำให้กรณีนี้เกิดขึ้นได้ ใน Windows หรือ macOS สำเนาของ Microsoft Office อาจเก็บรักษาข้อมูลอ้างอิงของชื่อไฟล์ในเมนู “Recent Documents” (เอกสารล่าสุด) แม้ในกรณีที่ไฟล์ถูกลบออกไปแล้วก็ตาม (บางครั้ง Office อาจเก็บแม้กระทั่งไฟล์ชั่วคราวที่มีเนื้อหาของไฟล์อยู่) ใน Linux หรือระบบ *nix อื่น ๆ OpenOffice อาจเก็บบันทึกข้อมูลจำนวนมากเช่นเดียวกับ Microsoft Office และไฟล์ประวัติเปลือกระบบอาจมีคำสั่งที่มีชื่อไฟล์อยู่ ถึงแม้ไฟล์จะถูกลบออกแบบปลอดภัยแล้วก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว อาจมีโปรแกรมจำนวนหลายสิบโปรแกรมที่ปฏิบัติในลักษณะนี้

  เป็นเรื่องยากที่จะหาวิธีโต้ตอบกับปัญหานี้ ทั้งนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าถึงแม้ไฟล์จะถูกลบออกแบบปลอดภัยแล้ว แต่ชื่อไฟล์ก็อาจจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์สักระยะหนึ่ง การเขียนทับทั้งดิสก์เป็นวิธีเดียวที่จะแน่ใจได้ 100% ว่าชื่อไฟล์จะถูกลบออกอย่างสมบูรณ์ บางคนอาจสงสัยว่า “ควรค้นหาข้อมูลดิบในดิสก์เพื่อดูว่ามีสำเนาข้อมูลหลงเหลืออยู่ที่ใดบ้างหรือไม่” คำตอบคือทั้งใช่และไม่ใช่ การค้นหาข้อมูลในดิสก์จะทำให้คุณได้ทราบว่ามีข้อมูลอยู่ในรูปแบบเพลนเท็กซ์หรือไม่ แต่การค้นหาจะไม่บอกคุณว่าบางโปรแกรมได้บีบอัดข้อมูลหรือเข้ารหัสการอ้างอิงถึงข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ให้ระวังว่าการค้นหาดังกล่าวไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้! มีความเป็นไปได้ในระดับต่ำที่เนื้อหาของไฟล์จะยังหลงเหลืออยู่ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การเขียนทับทั้งดิสก์และการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เป็นวิธีเดียวที่จะแน่ใจได้ 100% ว่าประวัติข้อมูลของไฟล์จะถูกลบออก

  การลบแบบปลอดภัยเมื่อเลิกใช้งานฮาร์ดแวร์เก่า

  หากต้องการทิ้งฮาร์ดแวร์หรือขายทาง eBay คุณอาจต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครสามารถกู้คืนข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ดังกล่าวได้ การศึกษาได้ค้นพบบ่อยครั้งว่าเจ้าของคอมพิวเตอร์มักจะไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว―โดยฮาร์ดไดรฟ์มักถูกขายต่อโดยที่ยังมีข้อมูลสำคัญอยู่เต็มไปหมด ดังนั้น ก่อนรีไซเคิลหรือขายคอมพิวเตอร์ ตรวจให้แน่ใจว่าได้เขียนทับพื้นที่จัดเก็บด้วยข้อมูลที่ไม่มีความหมาย และนอกจากนี้ในกรณีที่คุณไม่ได้ทิ้งคอมพิวเตอร์แบบทันที แต่มีคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยและไม่ได้ใช้งานแล้ว การลบข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ก่อนนำไปเก็บไว้ที่มุมเก็บของหรือตู้เก็บสิ่งของจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าโปรแกรม Darik's Boot and Nuke เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ และมีคำแนะนำวิธีการใช้งานมากมายในอินเทอร์เน็ต (รวมทั้งข้อมูลที่พบได้ที่นี่)

  ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสทั้งดิสก์มีความสามารถในการทำลายข้อมูลมาสเตอร์คีย์ โดยสร้างเนื้อหาที่มีการเข้ารหัสไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งเรียกคืนไม่ได้อย่างถาวร ทั้งนี้เนื่องจากคีย์เป็นข้อมูลที่มีขนาดเล็กและสามารถถูกทำลายได้ทันที วิธีนี้จึงเป็นทางเลือกที่ทำได้รวดเร็วกว่าการเขียนทับข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์อย่าง Darik's Boot and Nuke ซึ่งอาจใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับไดรฟ์ขนาดใหญ่ แต่วิธีนี้จะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่มีการเข้ารหัสฮาร์ดไดรฟ์อยู่เสมอ หากไม่ได้ใช้การเข้ารหัสทั้งดิสก์ไว้ล่วงหน้า คุณจะต้องเขียนทับข้อมูลทั้งไดรฟ์ก่อนกำจัดทิ้ง

  การทิ้ง CD- หรือ DVD-ROM

  เมื่อเป็นกรณีของ CD-ROM ควรดำเนินการแบบเดียวกันกับการกำจัดข้อมูลในเอกสาร―นั่นคือตัดทำลายให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ มีเครื่องทำลายเอกสารราคาไม่แพงที่สามารถตัดทำลาย CD-ROM ได้ อย่าเพียงแค่ทิ้ง CD-ROM ลงในถังขยะ ยกเว้นในกรณีที่แน่ใจได้อย่างแน่นอนว่าไม่มีข้อมูลสำคัญบรรจุอยู่ในซีดีแผ่นดังกล่าวแล้ว

  การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน Solid-state Disk (หรือ SSD) USB แฟลชไดรฟ์ และ SD การ์ด

  น่าเสียดายที่การทำงานของ SSD, USB แฟลชไดรฟ์ และ SD การ์ด ทำให้ทั้งการลบไฟล์ต่าง ๆ และการสร้างพื้นที่ว่างแบบปลอดภัยทำได้ยาก ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันคือใช้การเข้ารหัส—การใช้วิธีดังกล่าว ถึงแม้ในกรณีที่ยังมีไฟล์อยู่ในดิสก์ อย่างน้อยข้อมูลในไฟล์จะดูเหมือนข้อมูลที่ไม่มีความหมายสำหรับใครก็ตามที่มีไฟล์ดังกล่าวอยู่ในครอบครอง และไม่สามารถบังคับให้คุณถอดรหัสไฟล์ดังกล่าวได้ ปัจจุบันเรายังไม่มีกระบวนการที่ดีโดยทั่วไปที่จะใช้ในการลบข้อมูลออกจาก SSD ได้อย่างแน่นอน หากต้องการทราบเหตุผลว่าทำไมการลบข้อมูลจึงทำได้ยาก มีข้อมูลให้อ่านได้เพิ่มเติม

  ตามที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น SSD และ USB แฟลชไดรฟ์ใช้เทคนิคที่เรียกว่า wear leveling (การปรับระดับการเสื่อมสภาพ) ในระดับสูง wear leveling มีวิธีการทำงานดังนี้ พื้นที่ในดิสก์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เช่นเดียวกับหน้าหนังสือ เมื่อไฟล์ถูกเขียนลงในดิสก์ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกบรรจุไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในหลาย ๆ ส่วน (หน้าต่าง ๆ ในหนังสือ) หากต้องการเขียนทับไฟล์ดังกล่าว สิ่งที่ต้องทำคือสั่งให้ดิสก์เขียนทับส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น แต่ใน SSD และ USB ไดรฟ์ การลบและเขียนทับส่วนเดิมอาจทำให้ส่วนดังกล่าวเสื่อมสภาพ แต่ละส่วนสามารถถูกลบแล้วเขียนทับได้ในจำนวนจำกัดก่อนที่ส่วนดังกล่าวจะเสื่อมสภาพและใช้งานไม่ได้ (ลักษณะเดียวกันกับกรณีที่คุณเขียนซ้ำบนกระดาษด้วยดินสอและลบด้วยยางลบ ในท้ายที่สุดกระดาษจะเปื่อยขาดและใช้งานไม่ได้) เพื่อแก้ปัญหานี้ SSD และ USB ไดรฟ์จะพยายามหาทางเพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนครั้งที่แต่ละส่วนจะถูกลบและเขียนทับจะอยู่ในปริมาณเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้งานไดรฟ์ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ทำให้มีการใช้คำว่า wear leveling กับวิธีการนี้) ดังนั้นผลที่ได้คือบางครั้งแทนที่จะมีการลบแล้วเขียนข้อมูลไฟล์ลงในส่วนที่มีการจัดเก็บไว้ดั้งเดิม ไดรฟ์กลับปล่อยทิ้งส่วนดังกล่าวและระบุส่วนดังกล่าวว่าใช้งานไม่ได้ และเขียนไฟล์ที่มีการปรับแต่งลงในส่วนอื่น วิธีนี้คล้ายกับการปล่อยทิ้งหน้ากระดาษในหนังสือไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเขียนไฟล์ที่มีการปรับแต่งลงในหน้ากระดาษอื่น แล้วเพียงอัปเดตหน้าสารบัญเพื่อระบุไปยังหน้าใหม่ของหนังสือเท่านั้น วิธีการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของดิสก์ในระดับต่ำมาก ๆ ทำให้ระบบปฏิบัติการไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการดำเนินการนี้เกิดขึ้น ในที่นี้หมายความว่า ถึงแม้คุณจะพยายามเขียนทับไฟล์ แต่จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าไดรฟ์จะเขียนทับข้อมูลอย่างแท้จริง—และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการลบข้อมูลแบบปลอดภัยในดิสก์ SSD จึงทำได้ยากกว่าอย่างมาก

  อัปเดตครั้งล่าสุด: 
  20-07-2018
 • วิธีการ: การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน Windows

  ควรใช้วิธีการด้านล่างเฉพาะกับการลบข้อมูลแบบปลอดภัยจากไดรฟ์แบบหมุนเท่านั้น วิธีการเหล่านี้จะใช้เฉพาะกับดิสก์แบบดั้งเดิม ซึ่งไม่ใช่โซลิดสเตตไดรฟ์ (Solid State Drives หรือ SSD) ซึ่งเป็นไดรฟ์มาตรฐานที่ใช้ในแล็ปท็อปรุ่นใหม่ คีย์ USB/USB ทัมไดรฟ์ หรือ SD การ์ด/การ์ดหน่วยความจำแฟลช การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน SSD, USB แฟลชไดรฟ์ และ SD การ์ดทำได้ยากมาก! ทั้งนี้เนื่องจากไดรฟ์เหล่านี้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า  wear leveling (การปรับระดับการเสื่อมสภาพ) และไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงบิตในระดับต่ำที่เก็บไว้ในไดรฟ์ (สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมเทคนิคดังกล่าวจึงสร้างปัญหาในการลบข้อมูลแบบปลอดภัยได้ที่นี่) หากคุณใช้งาน SSD หรือ USB แฟลชไดรฟ์ ข้ามไปดูข้อมูลในส่วนนี้ที่นี่

  ทราบหรือไม่ว่าเมื่อคุณย้ายไฟล์ในคอมพิวเตอร์ไปไว้ในโฟลเดอร์ถังขยะและลบไฟล์ในถังขยะทิ้งไป ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ โดยปกติคอมพิวเตอร์ไม่ได้ “ลบ” ไฟล์ออก เมื่อคุณย้ายไฟล์ไปไว้ในถังขยะ คอมพิวเตอร์เพียงแค่ทำให้ไฟล์ไม่สามารถมองเห็นได้ และทำให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถถูกเขียนทับได้ด้วยข้อมูลอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้นอาจเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปีก่อนที่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกเขียนทับด้วยไฟล์อื่น  จนกว่าจะมีการเขียนทับพื้นที่ดังกล่าว ไฟล์ที่ “ถูกลบ” จะยังคงอยู่ในดิสก์ เพียงแค่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยการใช้งานปกติ และด้วยการค้นหาเพียงเล็กน้อยและเครื่องมือที่ถูกต้อง (เช่น ซอฟต์แวร์ “ยกเลิกการลบ” หรือวิธีการทางนิติเวช) จะทำให้สามารถเรียกข้อมูลไฟล์ที่ “ถูกลบออก” กลับคืนมาได้

  แล้ววิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลบไฟล์แบบถาวร ที่สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเขียนทับทันที ซึ่งจะทำให้การเรียกคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้ทำได้ยาก ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่อาจมีซอฟต์แวร์ที่สามารถดำเนินการในลักษณะนี้ได้ โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเขียนทับพื้นที่ “ว่าง” ทั้งหมดในดิสก์ด้วยภาษาที่ไม่มีความหมายและช่วยรักษาความลับของข้อมูลที่ถูกลบออกได้

  ในระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบันเราขอแนะนำให้ใช้ BleachBit ซึ่งเป็นเครื่องมือลบข้อมูลที่ปลอดภัยแบบโอเพ่นซอร์สสำหรับใช้งานกับ Linux และ Windows BleachBit สามารถใช้งานเพื่อลบไฟล์เป้าหมายแต่ละไฟล์แบบปลอดภัยได้ง่ายและรวดเร็ว หรือดำเนินการใช้คำสั่งการลบแบบปลอดภัยได้เป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ยังอาจสามารถเขียนคำสั่งการลบไฟล์แบบกำหนดเองได้ด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อมูลเอกสาร

  การติดตั้ง BleachBit

  สามารถใช้ BleachBit ใน Windows โดยดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งได้จากหน้าดาวน์โหลดของ BleachBit

  คลิกที่ลิงก์โปรแกรมติดตั้ง BleachBit .exe จากนั้นคุณจะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด

  เบราว์เซอร์ส่วนมากจะขอให้คุณยืนยันว่าต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้หรือไม่ Microsoft Edge 40 จะแสดงแถบที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ด้วยแถบสีฟ้า

  สำหรับเบราว์เซอร์อื่น ๆ วิธีที่ดีที่สุดคือบันทึกไฟล์ก่อนที่จะดำเนินการต่อ โดยคลิกที่ปุ่ม “Save” (บันทึก) ตามค่าเริ่มต้น เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด

  เปิดหน้าต่าง Windows Explorer ไว้ แล้วดับเบิลคลิกที่ BleachBit-2.0-setup จะมีการขอให้คุณอนุญาตให้มีการติดตั้งโปรแกรมนี้ คลิกที่ปุ่ม “Yes” (ใช่)

  จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นเพื่อขอให้คุณเลือกภาษาในการติดตั้ง เลือกภาษาที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม OK (ตกลง)

  หน้าต่างถัดไปจะแสดงใบอนุญาตทั่วไปสำหรับสาธารณะ (GNU General Public License) คลิกที่ “I Agree” (ฉันตกลงยอมรับ)

  ในหน้าต่างถัดไป BleachBit จะแสดงตัวเลือกการกำหนดค่า คุณสามารถคงตัวเลือกดังกล่าวไว้ตามที่ปรากฏ เราขอแนะนำให้ยกเลิกตัวเลือกในช่อง Desktop (เดสก์ท็อป) คลิกที่ปุ่ม Next (ถัดไป)

  ตอนนี้ BleachBit จะขอให้คุณยืนยันตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง คลิกที่ปุ่ม Install (ติดตั้ง)

  ขั้นสุดท้ายโปรแกรมติดตั้ง BleachBit จะแสดงหน้าต่างที่ระบุว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกที่ปุ่ม Next (ถัดไป)

  หน้าต่างสุดท้ายในโปรแกรมติดตั้งจะถามว่าต้องการเปิด BleachBit หรือไม่ ยกเลิกเครื่องหมายในช่องตัวเลือก Run BleachBit (เปิด BleachBit) คลิกที่ปุ่ม Finish (เสร็จ)

  การใช้งาน BleachBit

  ไปที่เมนู Start (เริ่มต้น) คลิกที่ไอคอน Windows แล้วเลือก BleachBit จากเมนูตัวเลือก

  หน้าต่างขนาดเล็กจะเปิดขึ้นแล้วให้ยืนยันว่าคุณต้องการเปิดใช้ BleachBit

  หน้าต่างหลักของ BleachBit จะเปิดขึ้น BleachBit จะตรวจค้นโปรแกรมโดยทั่วไปที่ติดตั้งไว้ แล้วจะแสดงตัวเลือกพิเศษสำหรับแต่ละโปรแกรม BleachBit มาพร้อมการตั้งค่าเริ่มต้นสี่แบบ

  การใช้ Presets (การกำหนดค่าล่วงหน้า)

  BleachBit สามารถลบข้อมูลต่าง ๆ ที่ Internet Explorer ทิ้งไว้โดยใช้การกำหนดค่าล่วงหน้าของ Internet Explorer ให้ทำเครื่องหมายถัดจากตัวเลือก Internet Explorer ให้สังเกตว่าช่องต่าง ๆ ในตัวเลือก Cookies (คุกกี้) Form history (ประวัติแบบฟอร์ม) History (ประวัติ) และ Temporary files (ไฟล์ชั่วคราว) มีการทำเครื่องหมายเลือกไว้อย่างไร สามารถยกเลือกตัวเลือกดังกล่าวได้ตามต้องการ คลิกที่ปุ่ม Clean (ล้างข้อมูล)

  ตอนนี้ BleachBit จะล้างข้อมูลไฟล์บางประเภทและแสดงให้เห็นความคืบหน้า

  วิธีลบโฟลเดอร์แบบปลอดภัย

  คลิกที่เมนู File (ไฟล์) แล้วเลือก Shred Folders (กำจัดโฟลเดอร์)

  หน้าต่างขนาดเล็กจะเปิดขึ้น ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการลบออก

  BleachBit จะขอให้คุณยืนยันว่าต้องการลบไฟล์ที่เลือกแบบถาวรหรือไม่ คลิกที่ปุ่ม Delete (ลบ)

  ตอนนนี้ BleachBit จะแสดงไฟล์ที่คุณลบออก ให้สังเกตว่า BleachBit จะลบแต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ออก จากนั้นจะลบโฟลเดอร์ออกแบบปลอดภัย

  วิธีลบไฟล์แบบปลอดภัย

  คลิกที่เมนู “File” (ไฟล์) แล้วเลือก “Shred Files” (กำจัดไฟล์)

  หน้าต่างการเลือกไฟล์จะเปิดขึ้น เลือกไฟล์ที่ต้องการลบออก

  BleachBit จะขอให้คุณยืนยันว่าต้องการลบไฟล์ที่เลือกแบบถาวรหรือไม่ คลิกที่ปุ่ม Delete (ลบ)

  BleachBit มีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกหลายคุณสมบัติ คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดอาจเป็นคุณสมบัติ “ลบพื้นที่ว่าง” คุณสมบัตินี้จะพยายามลบร่องรอยของไฟล์ที่คุณได้ลบออกแล้ว Windows มักจะทิ้งข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนของไฟล์ที่ถูกลบออกแล้วในพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ในฮาร์ดไดรฟ์  คุณสมบัติ “Wipe free space” (ลบพื้นที่ว่าง) จะเขียนทับส่วนต่าง ๆ ที่อาจว่างอยู่ของฮาร์ดไดรฟ์ด้วยข้อมูลแบบสุ่ม การลบพื้นที่ว่างอาจใช้เวลานาน โดยขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ว่างที่มีอยู่ในไดรฟ์

  คำเตือนเกี่ยวกับข้อจำกัดของเครื่องมือสำหรับการลบแบบปลอดภัย

  โปรดจำว่าคำแนะนำข้างต้นจะใช้เฉพาะกับไฟล์ที่อยู่ในดิสก์ของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่เท่านั้น เครื่องมือข้างต้นจะไม่ลบข้อมูลสำรองซึ่งเก็บอยู่ที่ตำแหน่งอื่นในคอมพิวเตอร์ ในดิสก์อื่น หรือใน USB ไดรฟ์ ใน “Time Machine” ในเซิร์ฟเวอร์อีเมล ในคลาวด์ หรือที่ส่งไปยังบุคคลติดต่อของคุณ หากต้องการลบไฟล์แบบปลอดภัย คุณต้องลบทุกสำเนาของไฟล์ดังกล่าว ในทุกตำแหน่งที่ไฟล์ถูกเก็บไว้หรือที่ถูกส่งออกไป นอกจากนี้ หลังจากมีการจัดเก็บไฟล์ไว้ในคลาวด์ (เช่น ผ่าน Dropbox หรือผู้ให้บริการแชร์ไฟล์รายอื่น ๆ) ส่วนใหญ่จะไม่มีทางรับประกันได้ว่าไฟล์จะถูกลบออกอย่างถาวร

  น่าเสียดายที่เครื่องมือลบข้อมูลแบบปลอดภัยยังมีข้อจำกัดอื่นด้วย ถึงแม้ในกรณีที่คุณทำตามคำแนะนำข้างต้นและลบไฟล์ทั้งหมดทุกสำเนาแล้ว แต่อาจยังมีร่องรอยบางประเภทของไฟล์ที่ถูกลบออกหลงเหลืออยู่ในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้มาจากเหตุผลที่ว่าไฟล์ไม่ได้ถูกลบออกอย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากระบบปฏิบัติการบางส่วนหรือโปรแกรมอื่นได้เก็บข้อมูลของไฟล์ดังกล่าวไว้โดยเจตนา

  มีหลายวิธีที่กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ แต่สองตัวอย่างคือสถานการณ์ที่สามารถทำให้กรณีนี้เกิดขึ้นได้ ใน Windows หรือ macOS สำเนาของ Microsoft Office อาจเก็บรักษาข้อมูลอ้างอิงของชื่อไฟล์ในเมนู “Recent Documents” (เอกสารล่าสุด) แม้ในกรณีที่ไฟล์ถูกลบออกไปแล้วก็ตาม (บางครั้ง Office อาจเก็บแม้กระทั่งไฟล์ชั่วคราวที่มีเนื้อหาของไฟล์อยู่) ใน Linux หรือระบบ *nix อื่น ๆ OpenOffice อาจเก็บบันทึกข้อมูลจำนวนมากเช่นเดียวกับ Microsoft Office และไฟล์ประวัติเปลือกระบบอาจมีคำสั่งที่มีชื่อไฟล์อยู่ ถึงแม้ไฟล์จะถูกลบออกแบบปลอดภัยแล้วก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว อาจมีโปรแกรมจำนวนหลายสิบโปรแกรมที่ปฏิบัติในลักษณะนี้

  เป็นเรื่องยากที่จะหาวิธีรับมือกับปัญหานี้ ทั้งนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าถึงแม้ไฟล์จะถูกลบออกแบบปลอดภัยแล้ว แต่ชื่อไฟล์ก็อาจจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์สักระยะหนึ่ง การเขียนทับทั้งดิสก์เป็นวิธีเดียวที่จะแน่ใจได้ 100% ว่าชื่อไฟล์จะถูกลบออกอย่างสมบูรณ์ บางคนอาจสงสัยว่า “ควรค้นหาข้อมูลดิบในดิสก์เพื่อดูว่ามีสำเนาข้อมูลหลงเหลืออยู่ที่ใดบ้างหรือไม่” คำตอบคือทั้งใช่และไม่ใช่ การค้นหาข้อมูลในดิสก์จะทำให้คุณได้ทราบว่ามีข้อมูลอยู่ในรูปแบบเพลนเท็กซ์หรือไม่ แต่การค้นหาจะไม่บอกคุณว่าบางโปรแกรมได้บีบอัดข้อมูลหรือเข้ารหัสการอ้างอิงถึงข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ให้ระวังว่าการค้นหาดังกล่าวไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้! มีความเป็นไปได้ในระดับต่ำที่เนื้อหาของไฟล์จะยังหลงเหลืออยู่ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การเขียนทับทั้งดิสก์และการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เป็นวิธีเดียวที่จะแน่ใจได้ 100% ว่าประวัติข้อมูลของไฟล์จะถูกลบออก

  การลบแบบปลอดภัยเมื่อเลิกใช้งานฮาร์ดแวร์เก่า

  หากต้องการทิ้งฮาร์ดแวร์หรือขายทาง eBay คุณอาจต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครสามารถกู้คืนข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ดังกล่าวได้ การศึกษาได้ค้นพบบ่อยครั้งว่าเจ้าของคอมพิวเตอร์มักจะไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว―โดยฮาร์ดไดรฟ์มักถูกขายต่อโดยที่ยังมีข้อมูลสำคัญอยู่เต็มไปหมด ดังนั้น ก่อนรีไซเคิลหรือขายคอมพิวเตอร์ ตรวจให้แน่ใจว่าได้เขียนทับพื้นที่จัดเก็บด้วยข้อมูลที่ไม่มีความหมาย และนอกจากนี้ในกรณีที่คุณไม่ได้ทิ้งคอมพิวเตอร์แบบทันที แต่มีคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยและไม่ได้ใช้งานแล้ว การลบข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ก่อนนำไปเก็บไว้ที่มุมเก็บของหรือตู้เก็บสิ่งของจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าโปรแกรม Darik's Boot and Nuke เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ และมีคำแนะนำวิธีการใช้งานมากมายในอินเทอร์เน็ต (รวมทั้งข้อมูลที่พบได้ที่นี่)

  ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสทั้งดิสก์มีความสามารถในการทำลายข้อมูลมาสเตอร์คีย์ โดยสร้างเนื้อหาที่มีการเข้ารหัสไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งเรียกคืนไม่ได้อย่างถาวร ทั้งนี้เนื่องจากคีย์เป็นข้อมูลที่มีขนาดเล็กและสามารถถูกทำลายได้ทันที วิธีนี้จึงเป็นทางเลือกที่ทำได้รวดเร็วกว่าการเขียนทับข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์อย่าง Darik's Boot and Nuke ซึ่งอาจใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับไดรฟ์ขนาดใหญ่ แต่วิธีนี้จะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่มีการเข้ารหัสฮาร์ดไดรฟ์อยู่เสมอ หากไม่ได้ใช้การเข้ารหัสทั้งดิสก์ไว้ล่วงหน้า คุณจะต้องเขียนทับข้อมูลทั้งไดรฟ์ก่อนกำจัดทิ้ง

  การทิ้ง CD- หรือ DVD-ROM

  เมื่อเป็นกรณีของ CD-ROM ควรดำเนินการแบบเดียวกันกับการกำจัดข้อมูลในเอกสาร―นั่นคือตัดทำลายให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ มีเครื่องทำลายเอกสารราคาไม่แพงที่สามารถตัดทำลาย CD-ROM ได้ อย่าเพียงแค่ทิ้ง CD-ROM ลงในถังขยะ ยกเว้นในกรณีที่แน่ใจได้อย่างแน่นอนว่าไม่มีข้อมูลสำคัญบรรจุอยู่ในซีดีแผ่นดังกล่าวแล้ว

  การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน Solid-state Disk (หรือ SSD) USB แฟลชไดรฟ์ และ SD การ์ด

  น่าเสียดายที่การทำงานของ SSD, USB แฟลชไดรฟ์ และ SD การ์ด ทำให้ทั้งการลบไฟล์ต่าง ๆ และการสร้างพื้นที่ว่างแบบปลอดภัยทำได้ยาก ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันคือใช้การเข้ารหัส—การใช้วิธีดังกล่าว ถึงแม้ในกรณีที่ยังมีไฟล์อยู่ในดิสก์ อย่างน้อยข้อมูลในไฟล์จะดูเหมือนข้อมูลที่ไม่มีความหมายสำหรับใครก็ตามที่มีไฟล์ดังกล่าวอยู่ในครอบครอง และไม่สามารถบังคับให้คุณถอดรหัสไฟล์ดังกล่าวได้ ปัจจุบันเรายังไม่มีกระบวนการที่ดีโดยทั่วไปที่จะใช้ในการลบข้อมูลออกจาก SSD ได้อย่างแน่นอน หากต้องการทราบเหตุผลว่าทำไมการลบข้อมูลจึงทำได้ยาก มีข้อมูลให้อ่านได้เพิ่มเติม

  ตามที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น SSD และ USB แฟลชไดรฟ์ใช้เทคนิคที่เรียกว่า wear leveling (การปรับระดับการเสื่อมสภาพ) ในระดับสูง wear leveling มีวิธีการทำงานดังนี้ พื้นที่ในดิสก์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เช่นเดียวกับหน้าหนังสือ เมื่อไฟล์ถูกเขียนลงในดิสก์ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกบรรจุไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในหลาย ๆ ส่วน (หน้าต่าง ๆ ในหนังสือ) หากต้องการเขียนทับไฟล์ดังกล่าว สิ่งที่ต้องทำคือสั่งให้ดิสก์เขียนทับส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น แต่ใน SSD และ USB ไดรฟ์ การลบและเขียนทับส่วนเดิมอาจทำให้ส่วนดังกล่าวเสื่อมสภาพ แต่ละส่วนสามารถถูกลบแล้วเขียนทับได้ในจำนวนจำกัดก่อนที่ส่วนดังกล่าวจะเสื่อมสภาพและใช้งานไม่ได้ (ลักษณะเดียวกันกับกรณีที่คุณเขียนซ้ำบนกระดาษด้วยดินสอและลบด้วยยางลบ ในท้ายที่สุดกระดาษจะเปื่อยขาดและใช้งานไม่ได้) เพื่อแก้ปัญหานี้ SSD และ USB ไดรฟ์จะพยายามหาทางเพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนครั้งที่แต่ละส่วนจะถูกลบและเขียนทับจะอยู่ในปริมาณเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้งานไดรฟ์ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ทำให้มีการใช้คำว่า wear leveling กับวิธีการนี้) ดังนั้นผลที่ได้คือบางครั้งแทนที่จะมีการลบแล้วเขียนข้อมูลไฟล์ลงในส่วนที่มีการจัดเก็บไว้ดั้งเดิม ไดรฟ์กลับปล่อยทิ้งส่วนดังกล่าวและระบุส่วนดังกล่าวว่าใช้งานไม่ได้ และเขียนไฟล์ที่มีการปรับแต่งลงในส่วนอื่น วิธีนี้คล้ายกับการปล่อยทิ้งหน้ากระดาษในหนังสือไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเขียนไฟล์ที่มีการปรับแต่งลงในหน้ากระดาษอื่น แล้วเพียงอัปเดตหน้าสารบัญเพื่อระบุไปยังหน้าใหม่ของหนังสือเท่านั้น วิธีการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของดิสก์ในระดับต่ำมาก ๆ ทำให้ระบบปฏิบัติการไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการดำเนินการนี้เกิดขึ้น ในที่นี้หมายความว่า ถึงแม้คุณจะพยายามเขียนทับไฟล์ แต่จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าไดรฟ์จะเขียนทับข้อมูลอย่างแท้จริง—และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการลบข้อมูลแบบปลอดภัยในดิสก์ SSD จึงทำได้ยากกว่าอย่างมาก

  อัปเดตครั้งล่าสุด: 
  24-08-2018
 • การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

  หากคุณเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต หมายความว่าคุณมีข้อมูลจำนวนมากติดตัวอยู่ตลอดเวลา รายชื่อติดต่อทางสังคม การสื่อสารส่วนบุคคล เอกสารและรูปภาพส่วนตัว (ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้อมูลที่เก็บไว้เป็นความลับของบุคคลจำนวนหลายสิบคน หรือแม้กระทั่งหลายพันคน) คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์แบบดิจิทัล ด้วยเหตุผลที่เราจัดเก็บและมีข้อมูลจำนวนมาก ทำให้การรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากการสูญเสียข้อมูลดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่าย

  ข้อมูลของคุณอาจถูกยึดที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ถูกขโมยตามท้องถนนหรือจากบ้านของคุณ และสามารถถูกคัดลอกได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ยิ่งไปกว่านั้น การล็อกอุปกรณ์โดยใช้รหัสผ่าน PIN หรือท่าทางอาจไม่สามารถปกป้องข้อมูลของคุณได้หากอุปกรณ์ถูกยึดไป การหลีกเลี่ยงวิธีการล็อกดังกล่าวทำได้ค่อนข้างง่าย เนื่องจากข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ง่ายภายในอุปกรณ์ ผู้ไม่หวังดีเพียงแค่ต้องเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บโดยตรงก็จะสามารถทำสำเนาหรือตรวจดูข้อมูลของคุณได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

  อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำให้การปลดล็อกข้อมูลลับของคุณทำได้ยากขึ้นสำหรับบุคคลที่ขโมยข้อมูลของคุณไป ต่อไปนี้คือวิธีการบางส่วนที่สามารถใช้เพื่อเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

  การเข้ารหัสข้อมูล

  หากคุณใช้การเข้ารหัส ผู้ไม่หวังดีจะต้องใช้ทั้งอุปกรณ์และรหัสผ่านของคุณเพื่อปลดล็อกข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ ดังนั้น การเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะแค่โฟลเดอร์บางส่วน จึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีตัวเลือกการเข้ารหัสดิสก์ทุกส่วนแบบสมบูรณ์ให้ใช้งานได้

  สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต:

  • Android มีตัวเลือกการเข้ารหัสทั้งดิสก์ (full-disk encryption) ให้ใช้งานเมื่อคุณตั้งค่าโทรศัพท์เป็นครั้งแรกในอุปกรณ์ใหม่ หรืออยู่ในส่วนการตั้งค่า  “การรักษาความปลอดภัย” ในอุปกรณ์รุ่นเก่า
  • อุปกรณ์ Apple อย่างเช่น iPhone และ iPad ตัวเลือกนี้เรียกว่า “Data Protection” (การปกป้องข้อมูล) และให้เปิดใช้งานถ้าคุณตั้งรหัสผ่าน

  สำหรับคอมพิวเตอร์:

  • สำหรับ Apple คุณสมบัติการเข้ารหัสทั้งดิสก์ที่ติดตั้งมาในเครื่องใน macOS เรียกว่า FileVault  
  • ระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อการแจกจ่าย (distributions) มักมีตัวเลือกการเข้ารหัสทั้งดิสก์ให้ใช้งานได้เมื่อตั้งค่าระบบเป็นครั้งแรก
  • Windows เวอร์ชัน Vista ขึ้นไปมีคุณสมบัติการเข้ารหัสทั้งดิสก์ที่เรียกว่า BitLocker รวมอยู่ด้วย

  รหัสของ BitLocker ถูกปิดและอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ หมายความว่าผู้ตรวจดูภายนอกจะไม่สามารถรู้ได้แน่นอนว่าระบบมีการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับใด ในการใช้ BitLocker คุณจำเป็นต้องให้ความไว้วางใจต่อ Microsoft ในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีอันตรายแอบซ่อนอยู่ กล่าวคือ ถ้าคุณใช้ Windows อยู่แล้ว เท่ากับคุณให้ความไว้วางใจ Microsoft ในระดับดังกล่าวเช่นกัน หากกังวลเกี่ยวกับการสอดแนมจากผู้ไม่หวังดีที่อาจรู้หรือได้รับประโยชน์จากช่องทางลับทั้งใน Windows หรือ BitLocker ให้ลองพิจารณาใช้ระบบปฏิบัติการแบบโอเพ่นซอร์สตัวเลือกอื่น เช่น GNU/Linux หรือ BSD โดยเฉพาะเวอร์ชันที่มีการเสริมประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการโจมตีการรักษาความปลอดภัย อย่างเช่น Tails หรือ Qubes OS  อีกทางหนึ่งคือให้ลองติดตั้งซอฟต์แวร์การเข้ารหัสดิสก์ตัวเลือกอื่นเพื่อเข้ารหัสฮาร์ดไดรฟ์ อย่างเช่น Veracrypt

  โปรดจำว่า: ไม่ว่าการเข้ารหัสดังกล่าวจะมีชื่อเรียกว่าอะไรก็ตามในอุปกรณ์ที่ใช้งาน แต่การเข้ารหัสก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับรหัสผ่าน ถ้าผู้ไม่หวังดีมีอุปกรณ์ของคุณอยู่ในความครอบครอง พวกเขาก็จะมีเวลาค้นหารหัสผ่านที่คุณใช้งานได้อย่างเต็มที่ วิธีที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างรหัสผ่านที่ทำให้จดจำได้และคาดเดาได้ยากคือการใช้ dice และรายชื่อคำศัพท์ เพื่อเลือกคำที่จะใช้แบบสุ่ม ในการทำงานร่วมกัน คำศัพท์เหล่านี้จะสร้าง “กลุ่มคำรหัสผ่าน” “กลุ่มคำรหัสผ่าน” เป็นรหัสผ่านประเภทหนึ่งซึ่งยาวกว่าปกติและมีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น สำหรับการเข้ารหัสดิสก์ เราขอแนะนำให้เลือกใช้รหัสผ่านความยาวขั้นต่ำจำนวน 6 คำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากของเรา

  ทั้งนี้การเรียนรู้และการป้อนกลุ่มคำรหัสผ่านในสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์มือถืออาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในสถานการณ์จริง ขณะที่การเข้ารหัสอาจมีประโยชน์ในการใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล แต่คุณควรเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับโดยไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงได้ในทางกายภาพด้วย หรือเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า

  การทำให้อุปกรณ์มีความปลอดภัย

  การรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมออาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก อย่างดีที่สุดสิ่งที่ต้องทำคือต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนพฤติกรรม และบางครั้งอาจต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานเครื่องหลัก ที่แย่คือ คุณอาจต้องคอยนึกอยู่ตลอดเวลาว่าคุณทำให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลออกไปหรือมีการใช้ข้อมูลในลักษณะที่เสี่ยงต่ออันตรายหรือไม่ แม้แต่ในกรณีที่ทราบถึงปัญหา คุณอาจไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากบางครั้งบุคคลที่คุณต้องสื่อสารด้วยใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลที่ไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมงานอาจต้องการให้คุณเปิดดูไฟล์แนบที่พวกเขาส่งให้คุณ ถึงแม้คุณอาจจะรู้ว่าผู้ไม่หวังดีอาจปลอมตัวเป็นเพื่อนร่วมงานและส่งมัลแวร์มาให้คุณ

  วิธีการแก้ไขคือ ให้พิจารณาเก็บข้อมูลและการสื่อสารสำคัญไว้ในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยมากกว่า คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยเพื่อเก็บสำเนาหลักของข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการเก็บไว้เป็นความลับ โดยใช้อุปกรณ์นี้เพียงครั้งคราวเท่านั้น และเมื่อใช้งานให้ใช้ด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น หากต้องการเปิดไฟล์แนบ หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ปลอดภัย ให้ใช้ในอุปกรณ์เครื่องอื่น

  การมีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยอีกเครื่องหนึ่งไว้ใช้งานอาจเป็นตัวเลือกที่ไม่แพงอย่างที่คิด คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย และใช้โปรแกรมเพียงไม่กี่ประเภท ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องใหม่หรือเป็นเครื่องที่มีความเร็วสูง สามารถซื้อเน็ตบุ๊คในราคาเพียงเสี้ยวหนึ่งของราคาแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์รุ่นใหม่ นอกจากนี้อุปกรณ์รุ่นเก่ายังมีข้อได้เปรียบ โดยซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอย่าง Tails มีแนวโน้มที่จะรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์รุ่นเก่ามากกว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่ คำแนะนำทั่วไปบางข้อสามารถใช้ประโยชน์ได้เสมอ เมื่อซื้ออุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการใดก็ตาม ให้พยายามอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อยู่ในเวอร์ชันปัจจุบันเสมอ การอัปเดตมักจะแก้ไขปัญหาการรักษาความปลอดภัยในเวอร์ชันเดิมซึ่งการโจมตีสามารถใช้เป็นจุดอ่อนเพื่อหาประโยชน์ได้ โปรดทราบว่าอาจไม่มีการรองรับโทรศัพท์และระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าแล้ว หรือไม่มีแม้แต่การอัปเดตการรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานได้

  ขั้นตอนที่สามารถใช้เมื่อตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องมีความปลอดภัย

  1. เก็บรักษาอุปกรณ์ในที่ที่ปลอดภัยและไม่เปิดเผยข้อมูลของสถานที่เก็บ โดยเก็บไว้ในที่ที่คุณจะสามารถสังเกตเห็นได้หากมีการพยายามเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น ในตู้เก็บที่ล็อกกุญแจ
  2. เข้ารหัสฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์โดยใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก เผื่อในกรณีที่อุปกรณ์ถูกขโมย จะทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้โดยไม่มีรหัสผ่าน
  3. ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เน้นความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย อย่างเช่น Tails คุณอาจไม่สามารถ (หรือต้องการ) ใช้ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สในการใช้งานประจำวัน แต่หากเพียงต้องการเก็บ แก้ไข หรือส่งอีเมลหรือข้อความที่เป็นความลับจากอุปกรณ์ที่ปลอดภัยเครื่องนี้ Tails จะทำงานได้ดีและจะทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับที่สูง
  4. ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องตัวคุณเองจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหรือการสอดแนมออนไลน์คือไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ปลอดภัยไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือ Wifi ภายใน แล้วคัดลอกไฟล์ลงเครื่องโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพ เช่น DVD หรือ ไดรฟ์ USB  ในการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย วิธีนี้เรียกว่า “air gap” (ช่องว่างทางอากาศ) ระหว่างคอมพิวเตอร์กับโลกอินเทอร์เน็ต วิธีนี้อาจดูสุดโต่งเกินไป แต่เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้หากต้องการปกป้องข้อมูลที่ไม่ได้มีการใช้งานบ่อยครั้ง แต่ไม่ต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวสูญหาย (เช่นคีย์การเข้ารหัส, รายการรหัสผ่าน หรือสำเนาการสำรองข้อมูลส่วนตัวของใครก็ตามที่คุณได้รับความไว้วางใจให้เก็บไว้) ส่วนใหญ่แล้วสามารถพิจารณาใช้อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่จะเก็บไว้เป็นความลับ แทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ตัวอย่างเช่น คีย์ USB ที่มีการเข้ารหัสซึ่งซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัย อาจเป็นตัวเลือกการใช้งานที่มีประโยชน์ (หรือไม่มีประโยชน์) เมื่อคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  5. อย่าเข้าสู่ระบบในบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำ หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้สร้างบัญชีสำหรับเว็บหรืออีเมลที่คุณใช้สื่อสารจากอุปกรณ์ดังกล่าวแยกต่างหาก และใช้ Tor (ดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับ Linux, macOS, Windows) เพื่อเก็บรักษาที่อยู่ IP ไว้เป็นความลับจากบริการเหล่านี้ หากใครก็ตามเลือกที่จะโจมตีข้อมูลส่วนตัวของคุณแบบเจาะจงโดยใช้มัลแวร์ หรือแค่ต้องการขัดขวางการติดต่อสื่อสารของคุณ บัญชีแยกต่างหากที่สร้างไว้กับ Tor จะสามารถเป็นตัวกลางสกัดกั้นการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณกับอุปกรณ์เครื่องนี้

  ขณะที่การมีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยหนึ่งเครื่อง ซึ่งใช้เก็บข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับอาจช่วยปกป้องข้อมูลจากผู้ใหม่หวังดีได้ แต่วิธีดังกล่าวอาจเป็นการสร้างเป้าหมายโจมตีที่ชัดเจนได้ด้วย และยังมีความเสี่ยงที่สำเนาข้อมูลที่มีอยู่เพียงสำเนาเดียวจะเกิดการสูญหาย หากอุปกรณ์เครื่องที่ใช้งานถูกทำลาย ถ้าผู้ไม่หวังดีจะได้รับประโยชน์จากการที่ข้อมูลทั้งหมดของคุณสูญหาย อย่าเก็บข้อมูลไว้ที่เดียว ไม่ว่าวิธีการเก็บรักษาดังกล่าวจะปลอดภัยมากแค่ไหนก็ตาม ให้เข้ารหัสสำเนาของข้อมูลแล้วเก็บไว้ที่อื่น

  แนวคิดหลาย ๆ วิธีเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ปลอดภัยคือ มีเครื่องที่ไม่ได้รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คุณใช้เฉพาะเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ที่อันตรายหรือเมื่อพยายามทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย ตัวอย่างเช่น ผู้สื่อข่าวหรือนักเคลื่อนไหวจำนวนมากจะนำโน้ตบุ๊คแบบพื้นฐานติดตัวไปเมื่อเดินทาง คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะไม่มีเอกสารหรือข้อมูลในการติดต่อหรืออีเมลอยู่ในเครื่อง ทำให้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมีน้อยหากเครื่องถูกยึดหรือสแกน คุณสามารถใช้แนวทางเดียวกันนี้ได้กับโทรศัพท์มือถือ หากปกติคุณใช้สมาร์ทโฟน เมื่อเดินทางให้พิจารณาซื้อโทรศัพท์ราคาถูกหรือโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งเพื่อใช้กับการสื่อสารบางอย่างโดยเฉพาะ

  อัปเดตครั้งล่าสุด: 
  12-11-2019
 • สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อข้ามชายแดนเข้าสหรัฐอเมริกา

  คุณวางแผนที่จะข้ามชายแดนเข้าสหรัฐอเมริกาในเร็วๆ นี้หรือไม่? คุณทราบหรือไม่ว่ารัฐบาลมีสิทธิค้นตัวนักท่องเที่ยวที่ชายแดน โดยไม่ต้องมีหมายค้นได้? กรณีนี้รวมถึงเมื่อเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติด้วย นี่เป็นอำนาจในการควบคุมสิ่งของที่นำเข้าไปในประเทศ (พึงทราบว่า ถึงแม้จะมีการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมายที่จะค้นตัวผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศเช่นเดียวกัน และการค้นตัวดังกล่าวก็อาจเป็นไปได้ การค้นตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ)

  สำหรับแนวทางปฏิบัติแบบละเอียดของประเด็นนี้ โปรดดูที่คู่มือ วามเป็นส่วนตัวทางดิจิทัลที่พรมแดนของสหรัฐฯ: การปกป้องข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณของ EFF

  ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงบางส่วนเมื่อเดินทางเข้ามายังสหรัฐฯ

  เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจร้องขอข้อมูลดิจิทัลของคุณ โปรดคำนึงถึงปัจจัยการประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคล สถานะการเข้าเมือง ประวัติการเดินทาง ความสำคัญของข้อมูล และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวเลือกของคุณ

  โปรดทราบว่าการใช้ความระมัดระวังเกินปกติอาจทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกิดความสงสัย

  • สำรองข้อมูลของอุปกรณ์ วิธีนี้อาจมีประโยชน์ในกรณีที่อุปกรณ์ใดก็ตามถูกยึดไว้ สามารถใช้บริการสำรองข้อมูลออนไลน์หรือฮาร์ดไดรฟ์แยก แต่เราไม่แนะนำให้นำทั้งแล็ปท็อปและฮาร์ดไดรฟ์ที่สำรองข้อมูลไว้ติดตัวไปด้วยในเวลาเดียวกัน
  • ลดจำนวนข้อมูลที่นำติดตัวเวลาเดินทางเข้าประเทศอื่น พิจารณานำแล็ปท็อปที่ “ไม่มี” ข้อมูลจัดเก็บอยู่ติดตัวไปเวลาเดินทาง แต่โปรดทราบว่าการลบไฟล์ออกไปไว้ในถังขยะไม่ได้เป็นการลบข้อมูลไฟล์ออกโดยสมบูรณ์ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณลบไฟล์ออกอย่างปลอดภัย พิจารณาไม่นำโทรศัพท์มือถือติดตัวไป แล้วซื้อโทรศัพท์แบบชั่วคราวมาใช้และเปลี่ยน ซิมการ์ด หรือซื้อหมายเลขใหม่เมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง
  • เข้ารหัสอุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้ดิสก์แบบเต็มในการเข้ารหัสในอุปกรณ์ (แล็ปท็อป, โทรศัพพ์มือถือ ฯลฯ) แล้วเลือกใช้กลุ่มคำรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย
  • หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองร้องขอกลุ่มคำรหัสผ่าน คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ผู้พิพากษาเท่านั้นที่สามารถบังคับให้คุณเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อาจมีผลลัพธ์เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศ คุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ สำหรับพลเมืองของประเทศ อุปกรณ์ของคุณอาจถูกยึด หรือคุณอาจถูกกักกันตัวเป็นเวลาหลายชั่วโมง
  • ปิดอุปกรณ์ก่อนเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสกัดกั้นการโจมตีแบบไฮเทค
  • อย่าหวังพึ่งการล็อกอุปกรณ์ด้วยลายนิ้วมือหรือไบโอเมทริก วิธีการล็อกดังกล่าวไม่แข็งแกร่งเท่ารหัสผ่าน
  • เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเนื้อหาที่มีการใช้งานอยู่หรือเนื้อหาในคลาวด์ที่แคชไว้จากแอปและเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ให้พิจารณาออกจากระบบ ลบข้อมูลประจำตัวสำหรับล็อกอินที่บันทึกไว้ หรือถอนการติดตั้ง
  • เมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง มีสามข้อที่ควรจำ คือ มีมารยาท ไม่โกหก และ ไม่ขัดขวางการตรวจค้นทางร่างกายของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์ที่จะตรวจดูองค์ประกอบทางกายภาพของอุปกรณ์ (เช่น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในช่องใส่แบตเตอรี่ของแล็ปท็อป)

  หากไม่แน่ใจว่าจะสามารถจำเคล็บลับเหล่านี้ได้ ดูข้อมูลที่คู่มือการตรวจค้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฉบับพกพา ของ EFF ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้พิมพ์เก็บไว้ พับได้ และนำติดตัวใส่ไว้ในกระเป๋าได้ขณะเดินทาง

  อัปเดตครั้งล่าสุด: 
  29-10-2018
Next:
JavaScript license information