ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลภัยคุกคาม

การรักษาความปลอดภัยของคุณบนโลกดิจิทัลไม่สามารถทำได้โดยใช้เพียงโซลูชันเดียว การรักษาความปลอดภัยบนโลกดิจิทัลไม่ใช้เรื่องของเครื่องมือที่คุณใช้งาน แต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับภัยคุกคามที่คุณต้องเผชิญ และการหาวิธีการเพื่อตอบโต้กับภัยคุกคามเหล่านั้น เพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้น คุณต้องระบุให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการป้องกัน และคุณต้องการป้องกันสิ่งนั้นจากใคร ภัยคุกคามสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานที่ที่คุณอยู่ สิ่งที่คุณกำลังทำ และคนที่คุณกำลังทำงานด้วย ดังนั้น ในการที่จะระบุว่าโซลูชันใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คุณควรทำการประเมินโมเดลภัยคุกคาม

เมื่อคุณทำการประเมิน มีคำถาม 5 ข้อที่คุณควรถามตัวเอง: Anchor link

 1. อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการป้องกัน?
 2. คุณต้องการป้องกันสิ่งนั้นจากใคร?
 3. มีแนวโน้มมากน้อยเพียงใดที่คุณจำเป็นต้องป้องกันสิ่งนั้น?
 4. จะเกิดผลลัพธ์ร้ายแรงเพียงใด ถ้าคุณป้องกันสิ่งนั้นไม่สำเร็จ?
 5. ในการพยายามที่จะป้องกันสิ่งนั้น คุณยอมที่จะเผชิญกับปัญหามากน้อยเพียงใด?

เมื่อเราพูดถึงคำถามข้อแรก เรามักจะนึกถึงทรัพย์สิน หรือสิ่งต่างๆ ที่คุณพยายามจะป้องกัน ทรัพย์สินคือสิ่งที่คุณเห็นว่ามีค่า และต้องการจะป้องกัน เมื่อเราพูดถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล ทรัพย์สินในที่นี้จึงมักหมายถึงข้อมูล อย่างเช่น อีเมล รายการผู้ติดต่อ ข้อความโต้ตอบแบบทันที และไฟล์ของคุณ ล้วนแต่เป็นทรัพย์สินทั้งหมด อุปกรณ์ของคุณก็เป็นทรัพย์สินด้วยเช่นกัน

เขียนรายการของข้อมูลที่คุณเก็บไว้ สถานที่เก็บ ใครบ้างที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น และมีอะไรที่หยุดไม่ให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้

ในการที่จะตอบคำถามข้อที่สองว่า"อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการป้องกัน?" สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าใครที่อาจต้องการมุ่งเป้ามาที่คุณหรือข้อมูลของคุณ หรือใครคือผู้ไม่หวังดีของคุณ ผู้ไม่หวังดีคือบุคคลหรือหน่วยงานที่แสดงท่าทีเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สิน ตัวอย่างของผู้ที่อาจเป็นผู้ไม่หวังดีของคุณ ได้แก่ เจ้านายของคุณ รัฐบาลของคุณ หรือแฮกเกอร์บนเครือข่ายสาธารณะ

จัดทำรายชื่อของผู้ที่อาจต้องการดักจับข้อมูลหรือการติดต่อสื่อสารของคุณ ซึ่งอาจเป็นบุคคล หน่วยงานรัฐบาล หรือบริษัท

ภัยคุกคามคือสิ่งไม่ดีที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทรัพย์สิน ผู้ไม่หวังดีสามารถคุกคามข้อมูลของคุณได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ผู้ไม่หวังดีสามารถอ่านการติดต่อสื่อสารส่วนตัวของคุณ เมื่อพวกเขาเจาะผ่านเครือข่าย หรือพวกเขาสามารถลบหรือทำให้ข้อมูลของคุณเสียหายก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ไม่หวังดียังสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลของคุณเองได้ด้วย

เหตุจูงใจที่ทำให้ผู้ไม่หวังดีโจมตีข้อมูลของคุณจะแตกต่างกันออกไป รัฐบาลที่พยายามป้องกันการเผยแพร่ภาพวิดีโอที่แสดงถึงการใช้ความรุนแรงของตำรวจอาจพอใจกับการแค่ลบหรือลดโอกาสที่ภาพวิดีโอจะแพร่ออกไป ในขณะที่นักการเมืองคู่แข่งอาจต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นความลับและเผยแพร่ภาพโดยที่คุณไม่ทราบ

จดรายการว่าผู้ไม่หวังดีอาจต้องการทำอะไรกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ขีดความสามารถของผู้โจมตีของคุณก็เป็นสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งที่คุณต้องนึกถึง ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณสามารถเข้าถึงเร็กคอร์ดทั้งหมดของโทรศัพท์ของคุณได้ ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาเล่นงานคุณได้ แฮกเกอร์ของเครือข่าย Wi-Fi เสรี สามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้เข้ารหัสของคุณได้ รัฐบาลของคุณอาจมีขีดความสามารถมากกว่านั้น

สิ่งสุดท้ายที่ต้องพิจารณาคือ ความเสี่ยง ความเสี่ยงคือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงกับทรัพย์สินที่เฉพาะเจาะจงขึ้นจริงๆ และเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของขีดความสามารถ ถึงแม้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณมีขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของคุณทั้งหมด แต่ความเสี่ยงที่เขาจะโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณทางออนไลน์ เพื่อทำลายชื่อเสียงของคุณก็ต่ำมาก

สิ่งสำคัญคือการแยกแยะระหว่างภัยคุกคามและความเสี่ยง ภัยคุกคามคือสิ่งเลวร้ายที่สามารถเกิดขึ้น ส่วนความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่ภัยคุกคามจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น มีภัยคุกคามว่าอาคารของคุณอาจถล่ม แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในเมืองซานฟรานซิสโก (ซึ่งมีแผ่นดินไหวอยู่เป็นเรื่องปกติ) มากกว่าในเมืองสตอกโฮล์ม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นส่วนบุคคลและเป็นนามธรรม เนื่องจากแต่ละบุคคลมีสิ่งสำคัญที่แตกต่างกัน และมีมุมมองในเรื่องของภัยคุกคามไม่เหมือนกัน หลายคนมองว่าความเสี่ยงบางอย่างเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เนื่องจากไม่คุ้มที่จะปล่อยให้เกิดภัยคุกคามนั้น ไม่ว่าจะมีความเป็นไปได้สูงหรือต่ำเพียงใด ในทางกลับกัน บางคนไม่สนใจความเสี่ยงสูง เนื่องจากพวกเขาไม่ได้มองว่าภัยคุกคามเป็นปัญหา

ตัวอย่างเช่น ในบริบททางการทหาร อาจจะเป็นการดีที่จะทำลายทรัพย์สินให้สิ้นซาก ดีกว่าจะให้ตกไปอยู่ในมือของฝ่ายศัตรู ในทางกลับกัน ในบริบทของพลเรือนมากมาย พวกเขาเห็นว่าการให้ทรัพย์สิน อย่างเช่น บริการอีเมล สามารถใช้งานได้มีความสำคัญมากกว่าการรักษาความลับ

ตอนนี้ มาลองฝึกทำโมเดลภัยคุกคามกัน Anchor link

ถ้าคุณต้องการให้บ้านและข้าวของเครื่องใช้ในบ้านของคุณปลอดภัย มีคำถามบางข้อที่คุณต้องถามตัวเอง:

 • ฉันควรล็อกประตูหรือไม่?
 • ฉันควรลงทุนซื้อล็อกชนิดใด?
 • ฉันจำเป็นต้องใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงยิ่งขึ้นหรือไม่?
 • อะไรคือทรัพย์สินในสถานการณ์นี้?
  • ความเป็นส่วนตัวของบ้านของฉัน
  • ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านของฉัน
 • ภัยคุกคามคืออะไร?
  • อาจมีคนงัดแงะเข้ามาในบ้าน
 • ความเสี่ยงที่แท้จริงของการที่มีคนงัดแงะเข้ามาในบ้านคืออะไร? มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด?

เมื่อคุณถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองแล้ว ตอนนี้ คุณต้องประเมินมาตรการที่จะนำมาใช้ ถ้าข้าวของเครื่องใช้ในบ้านของคุณเป็นของมีค่า แต่มีความเสี่ยงต่ำมากที่จะมีคนงัดแงะเข้ามาในบ้านได้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมายกับล็อก ในทางกลับกัน หากมีความเสี่ยงสูง คุณจะต้องใช้ล็อกที่ดีที่สุดที่มีจำหน่าย และบางทีอาจต้องเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย

อัปเดตครั้งล่าสุด: 
2017-09-07
This page was translated from English. The English version may be more up-to-date.
JavaScript license information