Surveillance
Self-Defense

Key (คีย์)

ในวิทยาการเข้ารหัส คีย์คือข้อมูลที่ทำให้คุณสามารถเข้ารหัสหรือถอดรหัสข้อความได้

JavaScript license information