Surveillance
Self-Defense

Distributed Denial of Service attack (การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย)

วิธีการทำให้เว็บไซต์หรือบริการอินเทอร์เน็ตอื่่นๆ ออฟไลน์ โดยการรวมคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องให้ส่งคำขอหรือส่งข้อมูลไปที่เว็บไซต์หรือบริการอินเทอร์เน็ตดังกล่าวพร้อมๆ กัน โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อโจมตีดังกล่าวมักถูกควบคุมจากระยะไกลโดยอาชญากร ซึ่งสามารถควบคุมเครื่องได้โดยการเจาะระบบเข้าไป หรือทำให้เครื่องติดมัลแวร์

Synonyms: 

DDoS (การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย)
JavaScript license information