Surveillance
Self-Defense

Cryptography (วิทยาการเข้ารหัส)

ศิลปะในการออกแบบรหัสลับหรือการแทนที่ตัวอักษร ที่ทำให้คุณสามารถส่งและรับข้อความกับผู้รับ โดยที่คนอื่นๆ ไม่สามารถเข้าใจข้อความนั้นได้

JavaScript license information