การเข้ารหัสในทรานสปอร์ตเลเยอร์

การเข้ารหัสข้อมูลเมื่อส่งผ่านเครือข่าย เพื่อไม่ให้ผู้ที่กำลังสืบความลับบนเครือข่ายสามารถอ่านได้

Synonyms: 
transport-layer encryption (การเข้ารหัสในทรานสปอร์ตเลเยอร์)
JavaScript license information