Surveillance
Self-Defense

የመሣሪያ መመሪያዎች

ከዚህ በታች ያሉት ቀደም ተከተል ያላቸው አጋዥ ስልጠናዎች ምቹ የግለኝነት እና የደኅንነት መሣሪያዎች እንዴት እንደሚጭኑ እና መጠቀም እንደሚችሉ ይረድዎታል፡፡ ሰርቪሊያንስ ሰልፍ ዲፌንስ ስለ የመስመር ላይ ደኅንነት እና ግለኝነት ውስብስብ በሆነ መልኩ እንዲስቡ ያበረታታዎታል፡፡ ለእርስዎ መስጠት የምንፈለገው ለእርሰዎ ተስማሚ ነው የሚሏቸውን መሣሪያዎች እና ልማድዎችን እንዲመርጡ የሚያስችል አቅም ነው፡፡

ወደሚቀጥሉት የመጫኛ መመሪያዎች ከማለፍዎ በፊት የስጋት ሞዴል ግምገማ እንዲያደርጉ እንመክራለን፡፡

እባክዎን ህግ እና ቴክኖሎጂ በፍጥነት ሊቀየሩ እንደሚችሉ ያስውሉ፤ እናም የተወሰነ የኤስኤስዲ ክፍል ጊዜው ሊያልፍበት ይችላል፡፡  ለአዳዲስ ዜናዎች የኢኤፍኤፍን የደኅንነት ትምህርት ጦማር ይመልከቱ፡፡

JavaScript license information