ሲም ካርድ

ከአንድ የተንቀሳቃሽ ስልክ አገልግሎት ሰጭ ኩባንያ አገልግሎትን ለማግኘት በተንቀሳቃሽ ስልክ ቀፎ ውስጥ የሚወጣና የሚገባ አነስተኛ ካርድ ነው። በተጨማሪም ሲም (subscriber identity module) ካርዶች የስልክ ቁጥሮችን እና የጽሁፍ መልዕክቶችን ማስቀመጥ ይችላሉ።

JavaScript license information