Surveillance
Self-Defense

ቁልፍ የጣት አሻራ

የአደባባይ ቁልፍን የሚወክሉ ፊደሎች ወይም ቁጥሮች ቅደም ተከተል ነው፡፡ አንዳንድ የግላዊነት መሣሪያዎች ሌሎች ሰዎች በመሳሪያቸው ላይ ያደረጉትን በእርስዎ መሣሪያ ትክክለኛነትነቱን እንዲያረጋግጡ ያደርጋሉ፡፡ የዚህ ዓላማ መካከለኛ የሆነ ሰው የተሳሳተ ቁለፍ በመጠቀም እንዳያታልዎ መከላከል ነው፡፡

JavaScript license information