Surveillance
Self-Defense

ቁልፍ መያዣ

የአደባባይ ስነመሰውርን የሚጠቀሙ ከኾነ በርካታ ቁልፎች የት እንዳሉ ማወቅ ይኖርብዎታል። ይህም ምስጢራዊ ቁልፍዎት፣ የግል ቁልፍዎት፣ የአደባባይ ቁልፍዎት፣ እና እርስዎ የሚገናኙዋቸው ሰዎች የአደባባይ ቁልፎችን ያካትታል። የእነዚህ ቁልፎች ስብስብ አብዛኛውን ጊዜ የቁልፍ መያዣ ተብሎ ይጠራል።

JavaScript license information