Surveillance
Self-Defense

ሽሽግ ስም

በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ (ለምሳሌ የመስመር ላይ ፎርሞችን ሲሞሉ ) የሚጠቀሙበት ስም ሲሆን እና ከዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሌሎች ሰዎች ዘንድ የሚታወቅ ነው፡፡ ነገር ግን እርስዎ በዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያውቋቸው ከእርስዎ ስሞች ጋር የተዛመደ አይደለም፡፡

JavaScript license information